ODEBRANO ROBOTY BUDOWLANE NA KOLEJNYCH BUDYNKACH

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH W CHOJNOWIE PRZY UL. LEGNICKIEJWspólnota Mieszkaniowa  nieruchomości  przy ul. Legnickiej nr 62


Pole tekstowe: Zaangażowano zarówno środki zgromadzone przez członków Wspólnoty w ramach funduszu remontowego oraz pozyskano  środki zewnętrzne w postaci  - kredytu  w wysokości 150 645,45 złPole tekstowe: Zarząd Wspólnoty przy udziale inspektora nadzoru i administratora budynku dokonał odbioru wykonanych prac: remont kapitalny dachu; remont elewacji;  wymiana okien na kl. schodowej; wymiana drzwi do budynku; instalacja domofonowa.

     


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości  przy ul. Legnickiej nr 60Pole tekstowe: Środki zgromadzone przez członków Wspólnoty - 16 047,15 zł; 
Środki zewnętrzne - umowa kredytowa na kwotę 162 043,62 zł

Pole tekstowe: Komisja odbiorowa sprawdziła nie tylko wizualne  aspekty wykonanych robót, ale również ich solidność i jakość. Wykonano: remont elewacji, remont kapitalny dachu, wymieniono instalację gazową, okna na kl. schodowej, drzwi wejściowe do budynku.


 

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości  przy ul. Legnickiej nr 64Pole tekstowe: Zaangażowanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Legnicka 64 zaowocowało podjęciem  ostatecznej decyzji  w sprawie kompleksowego remontu                                                                              


Pole tekstowe: Zaangażowano środki zewnętrzne  i  podpisano umowę kredytową  na kwotę 147 066,56 zł


 


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie