Plan Zamówień publicznych Chojnowskiego Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie


Plan postępowań 2021 r.


------------------------------------------------------------------------------------

Plan postępowań 2020 r.

25.08.2020 r.


08.10.2020 r.


03.12.2020 r.


11.12.2020r.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie