Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


W Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej możecie Państwo załatwić sprawy w poniższy sposób:


Korespondencja

pracownik sekretariatu przyjmuje korespondencję rejestrując ją w dzienniku korespondencji i przekazuje dyrektorowi zakładu, który decyduje, którą korespondencję załatwia sam, a pozostałą, po przejrzeniu, kieruje do załatwienia właściwym działom i oddziałom.

 

Zgłoszenia osobiste i telefoniczne

załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności.

 

Obsługa klienta

interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy administracji.

 

Awarie

zgłoszenia przyjmowane są na czynny całą dobę telefon alarmowy, a następnie przekazywane pracownikom pełniącym dyżury domowe. Numer telefonu alarmowego to 994

 

Informacje dla najemców

w formie ogłoszeń, pism lub zebrań.serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie