Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 

Nasze przetargi

Informacje o przetargach znajdziesz również w Biuletynie Informacji Publiczne

24.01.2024r.

Dzierżawa pojazdu wielofunkcyjnego do udrażniania kanałów pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania ( link prowadzący bezpośrednio do widoku

postępowania na Platformie e-Zamówienia ):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce52104d-ba92-11ee-b7da-22bd761ba7f3

04.12.2023 r.

Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2024 roku
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie internetowej ezamowienia.gov.pl.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0ef4fb0-9279-11ee-ba3b-4e891c384685

28.12.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (387.73 KB, .pdf)


14.12.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (269.96 KB, .pdf)

14.12.2022 r.

Informacja o kwocie - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (208.84 KB, .pdf)

06.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.61 Mb)

Załącznik nr 1 do umowy - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (2.23 Mb)

05.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (3.20 Mb)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (15.49 Mb)

14.10.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (302.49 kb)

21.09.2022 r.

Zmiana SWZ - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (243.76 kb)
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (2.64 Mb)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (15.78 Mb)
 

Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (3.91 Mb)
 

Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (9.56 Mb)
 

Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 Mb)
 

Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 Mb)
 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (4.88 Mb)

30.05.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (326.78 kb)

12.05.2022r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (235.23 kb)

12.05.2022r.

Informacja o kwocie - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (213.06 kb)

27.04.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (3.01 Mb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie . (15.42 Mb)

Przedmiar robót - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie . (2.14 Mb)

Projekt budowlany część opisowa - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (3.78 Mb)

Projekt budowlany część rysunkowa - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie (5.70 Mb)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Dąbrowskiego 22 w Chojnowie. (1.21 Mb)

20.12.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (326.19 kb)

13.12.2021r.

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (265.45 kb)

13.12.2021r.

Informacja o kwocie - Dostawa paliw płynnych ( Olej napędowy i etylina 95 ) w 2022 roku (190.83 kb)

29.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (3.92 Mb)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2022 roku (10.31 Mb)

30.08.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie. (334.29 kb)

03.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (241.94 kb)

03.08.2021 r.

Informacja o kwocie - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (215.06 kb)

19.07.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (4.10 Mb)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (16.02 Mb)

Przedmiar robót - dach ul. Staszica 1 w Chojnowie (2.19 Mb)

Przedmiar robót - wzmocnienia ścian - ul. Staszica 1 w Chojnowie (421.86 kb)

Projekt budowlany cz. opisowa - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (6.59 Mb)

Projekt budowlany cz. rysunkowa - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (15.12 Mb)

Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (1.63 Mb)
 

02.07.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (1.01 Mb)

16.06.2021r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie. (254.94 kb)

16.06.2021r.

Informacja o kwocie - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie. (226.22 kb)


 

31.05.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie. (431.90 kb)

31.05.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (4.13 Mb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (16.04 Mb)
 

Projekt budowlany cz. opisowa - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (6.41 Mb)

Projekt budowlany cz. graficzna - Informacja o kwocie - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie. (226.22 kb) (9.96 Mb)

Przedmiar robót - dach ul. Bolesławiecka 5 (85.49 kb)

Przedmiar robót - elewacja ul. Bolesławiecka 5 (199.58 kb)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (1.24 Mb)

 

11.05.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (395.10 kb)

06.05.2021r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie. (264.01 kb)

06.05.2021 r.

Informacja o kwocie - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie (219.01 kb)

28.04.2021r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowi (252.92 kb)

28.04.2021r.

Informacja o kwocie - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (220.60 kb)

14.04.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie (4.06 Mb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie (17.92 Mb)
 

Projekt budowlany cz. opisowa - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie (5.73 Mb)

Projekt budowlany cz. graficzna - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie (9.91 Mb)

Przedmiar robót - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie (3.06 Mb)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont z ociepleniem dachu, remont pomieszczeń poddasza, remont daszku nad wejściem do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10 w Chojnowie (937.12 kb)
 

12.04.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie. (441.76 kb)

12.04.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (4.11 Mb)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (15.72 Mb)

Projekt budowlany cz. opisowa - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (6.41 Mb)

Projekt budowlany cz. graficzna - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (9.96 Mb)

Przedmiar robót - dach ul. Bolesławiecka 5 (85.49 kb)

Przedmiar robót - elewacja ul. Bolesławiecka 5 (199.58 kb)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (1.24 Mb)
 

16.03.2021r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie. (277.25 kb)

16.03.2021 r.

Informacja o kwocie - ul. Dąbrowskiego 3 (213.66 kb)

26.02.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie (4.03 Mb)
 

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie (15.33 Mb)

Projekt budowlany cz. opisowa - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie (8.06 Mb)

Projekt budowlany cz. rysunkowa - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie (7.21 Mb)

Przedmiar robot - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie (1.88 Mb)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont ścian zewnętrznych, dachu oraz rozbiórka części budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 3 w Chojnowie (1.31 Mb)
 

22.01.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dzierżawa pojazdu wielofunkcyjnego do udrażniania kanałów pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu. (334.88 kb)

29.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn: Dzierżawa pojazdu wielofunkcyjnego do udrażniania kanałów pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu (244.66 kb)

21.12.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie. (286.93 kb)

17.12.2020r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (216.88 kb)

15.12.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżawa pojazdu wielofunkcyjnego do udrażniania kanałów pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu. (4.20 Mb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki - Dzierżawa pojazdu wielofunkcyjnego do udrażniania kanałów pod wysokim ciśnieniem z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu (15.85 Mb)

01.12.2020r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie. (5.27 Mb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (14.65 Mb)

Projekt budowlany - część opisowa - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (6.41 Mb)

Projekt budowlany - część graficzna - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (9.96 Mb)

Przedmiar robót - dach - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (1.72 Mb)

Przedmiar robót - elewacja - Remont kapitalny dachu ceramicznego, wzmocnienie remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z robotami towarzyszącymi przy ul. Bolesławieckiej 5 w Chojnowie (5.80 Mb)

Decyzja Starosty Legnickiego - ul. Bolesławiecka 5 w Chojnowie. (1.24 Mb)

09.11.2020r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie. (317.89 kb)

10.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie. (253.47 kb)

26.08.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (5.29 Mb)
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (14.40 Mb)

Projekt budowlany cz. opisowa - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (7.46 Mb)

Projekt budowlany cz. graficzna - Remont dachu ceramicznego, wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bolesławieckiej 7 w Chojnowie (10.70 Mb)

Przedmiar robót - dach ul. Bolesławiecka 7 (1.24 Mb)

Przedmiar robót - wzmocnienie ścian oraz izolacja ścian przyziemia ul. Bolesławiecka 7 (2.07 Mb)

Decyzja Starosty Legnickiego - ul. Bolesławiecka 7 (1.28 Mb)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - ul. Bolesławiecka 7 (253.70 kb)

24.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2020r. (285.87 kb)

20.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2020 roku (256.55 kb)

09.12.2019r

SIWZ - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2020r (8.49 Mb)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95 ) w 2020r. (8.23 Mb)

26.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie (35.49 kb)

19.12.2018r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2019r (42.65 kb)

14.12.2018r

Informacja z otwarcia ofert - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2019 r (39.80 kb)

10.12.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie (30.69 kb)

30.11.2018r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa paliw płynnych ( olej napędowy i etylina 95) w 2019 r (684.93 kb)

SIWZ - Dostawa paliw płynnych (olej napędowy i etylina 95) w 2019r (1.19 Mb)

23.11.2018r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 

w Chojnowie. (831.79 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie. (2.09 Mb)

Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie. (5.07 Mb)

Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie. (301.42 kb)

12.10.2018r

Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie. (31.58 kb)

20.09.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul Witosa 22 w Chojnowie (827.34 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie (2.02 Mb)

Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie. (5.07 Mb)

Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Witosa 22 w Chojnowie. (301.42 kb)

11.09.2018r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (71.29 kb)


 

24.07.2018r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (785.93 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (2.12 Mb)

Załącznik nr 1 A - Wykaz okien do wymiany w 2018 roku w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM (715.34 kb)

Załącznik nr 1 B - Wykaz nawiewników (54.04 kb)

Informacja z otwarcia ofert na: Wymianę istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (41.28 kb)

10.05.2018r

Informacja o unieważnieniu postępowania - remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie (42.56 kb)

17.04.2018r

 II Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie. (772.46 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia - wraz z załącznikami - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie. (2.00 Mb)

Projekt budowlany - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie. (5.34 Mb)

Przedmiar robót - dach i elewacja - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie. (436.22 kb)

04.04.2018r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego w Chojnowie przy ul. Chmielnej 19 (42.68 kb)


04.04.2018r.
Informacja z otwarcia ofert - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji przy ulicy Drzymały 2 w Chojnowie. (34.92 kb)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji przy ulicy Drzymały 2 w Chojnowie. (46.71 kb)

27.03.2018r

UWAGA dotyczy umowy projekt ul. Drzymały 2 w Chojnowie (20.88 kb)

14.03.2018r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie (779.39 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie. (2.00 Mb)

Projekt budowlany - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie (5.34 Mb)

Przedmiar robót dach i elewacja - Remont dachu i elewacji budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Chmielnej 19 w Chojnowie (374.08 kb)

UWAGA - UZUPEŁNIENIE PRZEDMIARU ROBÓT - CHMIELNA 19 STRONA 7 POZYCJA OD 62 DO 72 (67.57 kb)
09.03.2018r

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji przy ul. M. Drzymały 2 w Chojnowie (780.30 kb)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikiem - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji przy ul. M.Drzymały 2 w Chojnowie. (224.00 kb)

Przedmiar robót - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji przy ul. M. Drzymały 2 w Chojnowie (344.99 kb)

13.09.2017 r.

III Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (126.00 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (235.07 kb)

Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (140.71 kb)

Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (159.03 kb)

Projekt budowlany - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.01 Mb)

Projekt budowlany - część graficzna - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.36 Mb)

Przedmiar robót - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (345.55 kb)

06.09.2017 r.

Unieważnieniu postępowania - Remont dachu budynku wielorodzinnego w Chojnowie przy ul. Tkackiej 13 (47.43 kb)

28.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku wielorodzinnego w Chojnowie przy ul. Tkackiej 13 (35.73 kb)

09.08.2017 r.

II Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (122.18 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (237.68 kb)

Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (140.71 kb)

Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (159.03 kb)

Projekt budowlany - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.01 Mb)

Projekt budowlany - część graficzna - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.36 Mb)

Przedmiar robót - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (345.55 kb)

03.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (37.16 kb)
02.08.2017 r.

Unieważnienie postępowania - Remont dachu budynku wielorodzinnego w Chojnowie przy ul. Tkackiej 13 (43.90 kb)
19.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (88.05 kb)
12.07.2017r.
Informacja z otwarcia ofert na:Wymianę istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie 
 

07.07.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (121.60 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (231.44 kb)

Decyzja pozwolenia na budowę - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (171.04 kb)

Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (167.32 kb)

Projekt budowlany - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (1.73 Mb)

Projekt budowlany - część graficzna - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (1.46 Mb)

Przedmiar robót - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (499.72 kb)

07.07.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (37.14 kb)

07.07.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (123.51 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (224.06 kb)

Decyzja pozwolenia na budowę - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (140.71 kb)

Decyzja Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (159.03 kb)

Projekt budowlany - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.01 Mb)

Projekt budowlany - część graficzna - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (1.36 Mb)

Przedmiar robót - Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Tkackiej 13 w Chojnowie (345.55 kb)

05.07.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (42.83 kb)

04.07.2017 r,

Zmiana w załączniku nr 1 A - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (53.27 kb)

03.07.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (28.37 kb)

29.06.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (61.46 kb)

Zmiana SIWZ - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (51.39 kb)

Załącznik nr 1 A  PO ZMIANIE - Wykaz okien do wymiany w 2017 roku w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM (231.45 kb)

Odpowiedź na zapytanie IV- Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (56.01 kb)


 

28.06.2017 r.

Odpowiedź na zapytanie III - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (57.88 kb)

Odpowiedź na zapytanie II - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (53.69 kb)

Odpowiedź na zapytanie I - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (48.94 kb)


14.06.2017 r. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Docieplenie wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji, remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Komuny Paryskiej 11 w Chojnowie (122.23 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (231.46 kb)

Decyzja pozwolenia na budowę - ul. Komuny Paryskiej 11 (171.04 kb)

Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - ul. Komuny Paryskiej 11 (167.32 kb)

Projekt budowlany - ul. Komuny Paryskiej 11 (1.73 Mb)

Projekt budowlany - część graficzna - ul. Komuny Paryskiej 11 (1.46 Mb)

Przedmiar robót - ul. Komuny Paryskiej 11 (499.72 kb)


13.06.2017 r. 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wymiana istniejących okien na okna PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (127.83 kb)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami . (2.12 Mb)(236.45 kb)

Załącznik nr 1 A - Wykaz okien do wymiany w 2017 roku w mieszkaniach administrowanych przez ChZGKiM (227.46 kb)

Załącznik nr 1 B - Wykaz okien do wymiany na klatkach schodowych (74.13 kb)

Załącznik nr 1 C - Wykaz nawiewników (48.17 kb)
 


09.06.2017 r.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Legnickiej 26 w Chojnowie (48.35 kb)


 

17.05.2017 r. Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (37.26 kb)

28.04.2017 r. II Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (133.82 kb)

SIWZ + załączniki - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (233.37 kb)

Decyzja pozwolenia na roboty budowlane - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (126.01 kb)

Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (1.49 Mb)

Projekt - część graficzna - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (756.17 kb)

Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (359.41 kb)


Unieważnienie postępowania - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (34.78 kb)

Informacja z otwarcia ofert - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (35.86 kb)


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (57.50 kb)

SIWZ + załączniki - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (233.35 kb)

Decyzja pozwolenia na roboty budowlane - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (126.01 kb)

Projekt budowlany - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (1.49 Mb)

Projekt - część graficzna - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (756.17 kb)

Przedmiar robót - Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Legnickiej 26 w Chojnowie (359.41 kb)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (51.22 kb)

Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (36.20 kb)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (457.17 kb)

SIWZ + załączniki - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (229.02 kb)

Decyzja + projekt budowlany - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (3.33 Mb)

Przedmiar robót - Termomodernizacja oraz remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 17 w Chojnowie (511.86 kb)

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i etyliny 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie wraz z tankowaniem pojazdów i sprzętu w 2023 roku (387.73 KB, .pdf)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie