Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

19.02.2024r.

Zapytanie ofertowe - Przeniesienie głównego zaworu ogniowego instalacji gazowej na zewnętrzną ścianę budynku przy ul. Kościuszki 33 w Chojnowie (804.24 KB, .pdf)

Przedmiar robót - Przeniesienie głównego zaworu ogniowego instalacji gazowej na zewnętrzną ścianę budynku przy ul. Kościuszki 33 w Chojnowie (127.76 KB, .pdf)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przeniesienie głównego zaworu ogniowego instalacji gazowej na zewnętrzną ścianę budynku przy ul. Kościuszki 33 w Chojnowie (99.29 KB, .pdf)

Projekt budowlany - Przeniesienie głównego zaworu ogniowego instalacji gazowej na zewnętrzną ścianę budynku przy ul. Kościuszki 33 w Chojnowie (1.81 MB, .pdf)

Projekt budowlany część rysunkowa - Przeniesienie głównego zaworu ogniowego instalacji gazowej na zewnętrzną ścianę budynku przy ul. Kościuszki 33 w Chojnowie (159.55 KB, .pdf

19.02.2024r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania - "Remont ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. T. Kościuszki 1 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/60 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów." (32.92 KB, .pdf)

19.02.2024r.

Zapytanie ofertowe - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 5A , 59-225 Chojnów adres inwestycji : działka nr 284/10, obręb 4, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów." (838.80 KB, .pdf)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 5A , 59-225 Chojnów adres inwestycji : działka nr 284/10, obręb 4, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów." (103.67 KB, .pdf)

Projekt budowlany - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 5A , 59-225 Chojnów adres inwestycji : działka nr 284/10, obręb 4, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów." (911.90 KB, .pdf)

Przedmiar robót - "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja 5A , 59-225 Chojnów adres inwestycji : działka nr 284/10, obręb 4, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów. (154.78 KB, .pdf)

31.01.2024r. 

Zapytanie ofertowe - Remont ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. T. Kościuszki 1 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/60 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów (949.97 KB, .pdf)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. T. Kościuszki 1 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/60 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów (224.16 KB, .pdf)

Projekt budowlany część opisowa - Remont ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. T. Kościuszki 1 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/60 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów (1.32 MB, .pdf)

Projekt budowlany część rysunkowa - Remont ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. T. Kościuszki 1 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/60 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów (1.33 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Remont ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym z częścią usługową przy ul. T. Kościuszki 1 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/60 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów (480.85 KB, .pdf)

30.01.2024r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” (46.00 KB, .pdf)

18.01.2024r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej" (45.40 KB, .pdf)

08.01.2024r.

Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (624.57 KB, .pdf)

08.01.2024r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM” (55.20 KB, .pdf)

19.12.2023

Pytania i odpowiedzi - Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM. (521.77 KB, .pdf)

13.12.2023r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/59 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów (276.65 KB, .pdf)

13.12.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 13 w Chojnowie, adres inwestycji: działka nr 59/67 obręb 0004, jednostka ewidencyjna 020901_1 Chojnów (277.81 KB, .pdf)

13.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM. (5.28 MB, .pdf)

Załącznik nr 1 do umowy - Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (2.28 MB, .pdf)

12.12.2023r.

Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (7.20 MB, .pdf)

Załącznik nr 1 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (437.84 KB, .pdf)

Załącznik nr 2 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (221.26 KB, .pdf)

Załącznik nr 3 - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1.15 MB, .pdf)

11.12.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (231.42 KB, .pdf)

22.11.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (211.88 KB, .pdf)

21.11.2023r.

Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (7.16 MB, .pdf)

Załącznik nr 1 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (2.29 MB, .pdf)

Załącznik nr 2 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (257.17 KB, .pdf)

Załącznik nr 3 - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (1.16 MB, .pdf)

20.11.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Obsługa kominiarską – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (218.67 KB, .pdf)

06.11.2023r.

Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (6.15 MB, .pdf)

Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (1.70 MB, .pdf)

Projekt budowlany część opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (9.56 MB, .pdf)

Projekt budowlany część rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (8.87 MB, .pdf)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (4.66 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (3.91 MB, .pdf)

6.11.2023r.

Zapytanie ofertowe - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 13 w Chojnowie (6.46 MB, .pdf)

Decyzja Starosty - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 13 w Chojnowie (1.49 MB, .pdf)

Projekt budowlany część opisowa - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 13 w Chojnowie (5.23 MB, .pdf)

Projekt budowlany część rysunkowa - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 13 w Chojnowie (1.47 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 13 w Chojnowie (2.76 MB, .pdf)

06.11.2023r.

Zapytanie ofertowe - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (6.44 MB, .pdf)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (1.61 MB, .pdf)

Projekt budowlany część opisowa - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (5.29 MB, .pdf)

Projekt budowlany część rysunkowa - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (2.31 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (2.92 MB, .pdf)

30.10.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (207.25 KB, .pdf)

30.10.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (213.64 KB, .pdf)

27.10.2023r.

Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (7.29 MB, .pdf)

Załącznik nr 1 - wykaz budynków - obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (2.31 MB, .pdf)

Załącznik nr 2 - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (256.63 KB, .pdf)

Załącznik nr 3 - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” (1.15 MB, .pdf)

12.10.2023 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym od skrzynki gazowej do odbiorników w lokalach mieszkalnych przy ul. Plac Dworcowy 6 w Chojnowie. (286.10 KB, .pdf)

12.10.2023 r

Zapytanie ofertowe - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (6.33 MB, .pdf)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (1.61 MB, .pdf)

Projekt budowlany część opisowa - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (5.29 MB, .pdf)

Projekt budowlany część rysunkowa - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (2.31 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Remont z ociepleniem dachu i stropu poddasza w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 17 w Chojnowie (2.92 MB, .pdf)

11.10.2023r.

Zapytanie ofertowe - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (6.29 MB, .pdf)

Decyzja Starosty Legnickiego - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (1.70 MB, .pdf)

Projekt budowlany część opisowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (9.56 MB, .pdf)

Projekt budowlany część rysunkowa - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie (8.87 MB, .pdf)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (4.66 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Wzmocnienie, remont i termomodernizacja elewacji w budynku mieszkalno-usługowym z robotami towarzyszącymi przy ul. Chmielnej 2 w Chojnowie. (3.91 MB, .pdf)

10.10.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu z wymianą pokrycia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 2 w Chojnowie. (256.12 KB, .pdf)

21.09.2023r.

Zapytanie Ofertowe ,,Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym od skrzynki gazowej do odbiorników w lokalach mieszkalnych przy ul. Plac Dworcowy 6 w Chojnowie’’ (6.74 MB, .pdf)

Projekt zagospodarowania terenu część opisowa - ,,Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym od skrzynki gazowej do odbiorników w lokalach mieszkalnych przy ul. Plac Dworcowy 6 w Chojnowie’’ (11.82 MB, .pdf)

Projekt zagospodarowania terenu część rysunkowa - ,,Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym od skrzynki gazowej do odbiorników w lokalach mieszkalnych przy ul. Plac Dworcowy 6 w Chojnowie’’ (3.36 MB, .pdf)

Przedmiar robót - ,,Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym od skrzynki gazowej do odbiorników w lokalach mieszkalnych przy ul. Plac Dworcowy 6 w Chojnowie’’ (771.14 KB, .pdf)

08.09.2023r.

Zapytanie ofertowe - Remont dachu z wymianą pokrycia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 2 w Chojnowie. (6.25 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Remont dachu z wymianą pokrycia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 2 w Chojnowie (2.30 MB, .pdf)

Projekt budowlany część opisowa - Remont dachu z wymianą pokrycia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 2 w Chojnowie. (5.13 MB, .pdf)

Projekt budowlany część graficzna - Remont dachu z wymianą pokrycia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 2 w Chojnowie (3.10 MB, .pdf)

Decyzja Starosty Legnickiego - Remont dachu z wymianą pokrycia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 2 w Chojnowie (1.48 MB, .pdf)

05.09.2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości (258.85 KB, .pdf)

04.08.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości (2.41 MB, .pdf)

21.07.2023 r 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie. (265.86 KB, .pdf)

17.07.2023 r

UWAGA dotyczy wymiany istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (263.51 KB, .pdf)

04.07.2023 r 

Zapytanie ofertowe - Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (6.89 MB, .pdf)

Załącznik nr 1A. Wymiana istniejących okien na okna w PCV w lokalach mieszkalnych administrowanych przez ChZGKiM w Chojnowie (911.66 KB, .pdf)

20.06.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (220.23 KB, .pdf)

13.06.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (262.43 KB, .pdf)

13.06.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (273.16 KB, .pdf)

17.05.2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (217.30 KB, .pdf)

08.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (6.20 MB, .pdf)

Przedmiar robót - wymiana rynien i okapu - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (346.22 KB, .pdf)

Przedmiar robót - remont elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (862.73 KB, .pdf)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (291.52 KB, .pdf)

Decyzja DWKZ - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (967.30 KB, .pdf)

Kolorystyka elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (995.71 KB, .pdf)

02.05.2023r.

Zapytanie ofertowe - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (6.44 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (2.12 MB, .pdf)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (307.46 KB, .pdf)

Opinia DWKZ - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (678.32 KB, .pdf)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część opisowa - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (2.52 MB, .pdf)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część rysunkowa i orientacyjna - Remont dachu ceramicznego i papowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 29 w Chojnowie (2.77 MB, .pdf)

28.04.2023r.

Zapytanie ofertowe - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (6.46 MB, .pdf)

Przedmiar robót - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (2.49 MB, .pdf)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (318.86 KB, .pdf)

Opinia DWKZ - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (734.61 KB, .pdf)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część opisowa - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (1.33 MB, .pdf)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego część rysunkowa i orientacyjna - Remont dachu ceramicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Legnickiej 32 w Chojnowie. (2.78 MB, .pdf)

19.04.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.98 MB, .pdf)

19.04.2023 r. 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (217.81 KB, .pdf)

29.03.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.96 MB, .pdf)

29.03.2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (216.58 KB, .pdf)

15.03.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (383.40 KB, .pdf)

09.03.2023r.

Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (294.94 KB, .pdf)

08.03.2023r.

Dotyczy: Wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (165.49 KB, .pdf)

08.03.2023 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.96 MB, .pdf)

27.02.2023r.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.41 MB, .pdf)

Wykaz budynków załącznik nr 1 - Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (2.19 MB, .pdf)

17.02.2023 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (309.60 KB, .pdf)

14.02.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (250.11 KB, .pdf)

08.02.2023 r.

Pytania i odpowiedzi - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (764.80 KB, .pdf)

08.02.2023 r.

Pytania i odpowiedzi - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (324.10 KB, .pdf)

01.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (6.66 MB, .pdf)

01.02.2023 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (219.14 KB, .pdf)

30.01.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (430.86 KB, .pdf)

24.01.2023r.

Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (402.54 KB, .pdf)

12.01.2023r.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM. (5.38 MB, .pdf)

Wykaz budynków - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (3.36 MB, .pdf)

10.01.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (217.62 KB, .pdf)

05.01.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (270.66 KB, .pdf)

04.01.2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (218.68 KB, .pdf)

30.12.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (269.36 KB, .pdf)

29.12.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla oczyszczalni ścieków w Goliszowie (260.84 KB, .pdf)

28.12.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (497.46 KB, .pdf)

20.12.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (310.99 KB, .pdf)

16.12.2022r.

Zapytanie ofertowe - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (6.63 MB, .pdf)

Przedmiar robót - wymiana rynien i okapu - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (346.22 KB, .pdf)

Przedmiar robót - remont elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (862.73 KB, .pdf)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (291.52 KB, .pdf)

Decyzja DWKZ - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (967.30 KB, .pdf)

Kolorystyka elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (995.71 KB, .pdf)

15.12.2022r.

Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (4.71 MB, .pdf)

13.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla oczyszczalni ścieków w Goliszowie (2.98 MB, .pdf)

12.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Remont ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (6.66 Mb)
 Przedmiar robót - Remont ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (1.09 Mb)


12.12.2022 r.
 Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (228.46 kb)
 

08.12.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.96 Mb)


08.12.2022 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (218.17 kb)

06.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.61 Mb)
Załącznik nr 1 do umowy - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (2.23 Mb)


06.12.2022r.

Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (7.41 Mb)

Załącznik nr 1 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (2.39 Mb)

Załącznik nr 2 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (269.95 kb)

Załącznik nr 3 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1.24 Mb)

24.11.2022r.

Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (6.37 Mb)

Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (2.73 Mb)

Projekt budowlany część graficzna - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (2.60 Mb)

Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (1.60 Mb)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (327.79 kb)

Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (755.26 kb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie