Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

01.02.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Wykonywanie usługi ochrony obiektów i mienia na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. M. Drzymały 30 w Chojnowie (6.66 MB, .pdf)

01.02.2023 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (219.14 KB, .pdf)

30.01.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (430.86 KB, .pdf)

24.01.2023r.

Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (402.54 KB, .pdf)

12.01.2023r.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM. (5.38 MB, .pdf)

Wykaz budynków - Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (3.36 MB, .pdf)

10.01.2023r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie (217.62 KB, .pdf)

05.01.2023r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (270.66 KB, .pdf)

04.01.2023 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (218.68 KB, .pdf)

30.12.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie. (269.36 KB, .pdf)

29.12.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla oczyszczalni ścieków w Goliszowie (260.84 KB, .pdf)

28.12.2022r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (497.46 KB, .pdf)

20.12.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (310.99 KB, .pdf)

16.12.2022r.

Zapytanie ofertowe - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (6.63 MB, .pdf)

Przedmiar robót - wymiana rynien i okapu - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (346.22 KB, .pdf)

Przedmiar robót - remont elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (862.73 KB, .pdf)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (291.52 KB, .pdf)

Decyzja DWKZ - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (967.30 KB, .pdf)

Kolorystyka elewacji - Remont elewacji oraz wymiana rynien i okapu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katedralnej 1 / Komuny Paryskiej 8 w Chojnowie. (995.71 KB, .pdf)

15.12.2022r.

Zapytanie ofertowe - Roboty remontowo - budowlane – roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. (4.71 MB, .pdf)

13.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla oczyszczalni ścieków w Goliszowie (2.98 MB, .pdf)

12.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Remont ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (6.66 Mb)
 Przedmiar robót - Remont ściany szczytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (1.09 Mb)


12.12.2022 r.
 Informacja o unieważnieniu postępowania - Remont ściany szczytowej po pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 8-10-12 w Chojnowie (228.46 kb)
 

08.12.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (1.96 Mb)


08.12.2022 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. technicznych (218.17 kb)

06.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (5.61 Mb)
Załącznik nr 1 do umowy - Przeglądy gazowe w budynkach administrowanych i zarządzanych przez ChZGKiM (2.23 Mb)


06.12.2022r.

Zapytanie ofertowe - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (7.41 Mb)

Załącznik nr 1 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (2.39 Mb)

Załącznik nr 2 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (269.95 kb)

Załącznik nr 3 do umowy - Obsługa kominiarska – przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1.24 Mb)

24.11.2022r.

Zapytanie ofertowe - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (6.37 Mb)

Projekt budowlany część opisowa - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (2.73 Mb)

Projekt budowlany część graficzna - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (2.60 Mb)

Przedmiar robót - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (1.60 Mb)

Zaświadczenie Starosty Legnickiego - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (327.79 kb)

Decyzja DWKZ - Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004 (755.26 kb)

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie