Taryfa za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 

- aktualne ceny

 

ChZGKiM przypomina o obowiązujących stawkach  za 1m3

dostarczania wody i odprowadzania ścieków


od 01.06. 2020 r.  do 31.05.2021 r.

cena  za 1 m3 dostarczenia wody 4,55 zł brutto,

cena  za 1 modprowadzania ścieków 5,25 zł brutto

razem za m3 9,80 zł brutto
od 01.06. 2019 r.  do 31.05.2020 r.

cena  za 1 m3 dostarczenia wody 4,64 zł brutto,

cena  za 1 m3 odprowadzania ścieków 5,29 zł brutto.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie