Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

  Zarządzenie nr 13/2020 
Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Chojnowie z dnia 08.04.2020 r. 
w sprawie ustalenia procedury projektowania, wykonywania i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wprowadzania zasad postępowania związanego 
z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz wprowadzenia cennika na usługi wodociągowo-kanalizacyjne.


1. Zarządzenie nr 13/2020 (335.89 kb)

2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2020 Procedura projektowania, wykonywania i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (4.43 Mb) wraz z załącznikami:
a) Wniosek o wydanie warunków na dostawę wody, odprowadzenie ścieków
b) Zgłoszenie realizacji budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego
c) Zgłoszenie do odbioru  końcowego przyłącza: wodociągowego, kanalizacyjnego
d) Protokół odbioru / uruchomienia sieci wodociągowej / przyłącza wodociągowego
e) Protokół odbioru / uruchomienia przyłącza kanalizacyjnego / sanitarnego/ deszczowego 

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 13/2020 Zasady postępowania związanego z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (896.00 kb) wraz z załącznikami:
a) Umowa tymczasowa na zaopatrzenie w wodę - wzór (1.98 Mb)
b) Umowa tymczasowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - wzór (2.40 Mb)
c) Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - wzór (2.35 Mb)

4. Cennik usług Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (Oddział Wodociągów i Kanalizacji) (647.34 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie