Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

  Zarządzenie nr 13/2020 

Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Chojnowie z dnia 08.04.2020 r. 

w sprawie ustalenia procedury projektowania, wykonywania i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wprowadzania zasad postępowania związanego 

z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

oraz wprowadzenia cennika na usługi wodociągowo-kanalizacyjne.

1. Zarządzenie nr 13/2020 (335.89 kb)

2. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2020 Procedura projektowania, wykonywania i odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (4.43 Mb) wraz z załącznikami:

a) Wniosek o wydanie warunków na dostawę wody, odprowadzenie ścieków

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan - Załącznik do Zarządzenia nr 26/2023 Dyrektora ChZGKiM z dnia 22.11.2023 (656.46 KB, .pdf) - wzór wniosku obowiązującego od 22.11.2023 r.

Wniosek o wydanie warunków na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (16.14 KB, .docx) -  wzór nieaktualny obowiązywał do dnia 21.11.2023 r.

b) Zgłoszenie realizacji budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

c) Zgłoszenie do odbioru  końcowego przyłącza: wodociągowego, kanalizacyjnego

d) Protokół odbioru / uruchomienia sieci wodociągowej / przyłącza wodociągowego

e) Protokół odbioru / uruchomienia przyłącza kanalizacyjnego / sanitarnego/ deszczowego 


 

3. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 13/2020 Zasady postępowania związanego z przyłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (896.00 kb) wraz z załącznikami:

a) Umowa tymczasowa na zaopatrzenie w wodę - wzór (1.98 Mb)

b) Umowa tymczasowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - wzór (2.40 Mb)

c) Umowa na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków - wzór (2.35 Mb)


 

4. Cennik usług Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (Oddział Wodociągów i Kanalizacji) (647.34 kb)

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie