Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych oraz Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowiska dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostkiorganizacyjne oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia, w Urzędzie Pracy Filia w Chojnowie a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu przy ul. Drzymały 30. Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 15.06.2022 r., do 28.06.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu do godz.15:00), pod adresem: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30 59-225 Chojnów Sekretariat Zakładu w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych” lub “Dotyczy naboru na stanowisko: Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji”. .

2022-06-15 12:20

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że posiada do sprzedania samochód ciężarowy STEYR z HDS oraz zamiatarkę uliczną SCHMIDT Swingo 225. Więcej informacji na temat pojazdów przeznaczonych do sprzedania można uzyskać na stronie internetowej chzgkim.chojnow.eu/informacje w zakładce ogłoszenie o sprzedaży pojazdów oraz pod numerem telefonu 76-81-88-370 wew. 30 lub 76 50 65 930

2022-06-10 09:00

INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowisko dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostkiorganizacyjne oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia, w Urzędzie Pracy Filia w Chojnowie a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu przy ul. Drzymały 30. Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 18.05.2022 r., do 01.06.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu), pod adresem: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30 59-225 Chojnów Sekretariat Zakładu w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych”.

2022-05-20 09:02

INFORMACJA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowisko dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostkiorganizacyjne oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia, w Urzędzie Pracy Filia w Chojnowie a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu przy ul. Drzymały 30. Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 11.05.2022 r., do 30.05.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu), pod adresem: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30 59-225 Chojnów Sekretariat Zakładu w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko: zastępcy kierownika ds. remontów w Oddziale Budynków Mieszkalnych”.

2022-05-11 12:34

INFORMACJA DLA MIESZKANCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 04.05.2022 r. (tj.: środa) w związku z wymianą przyłącza wodociągowego do budynku nr 11 przy ulicy Komuny Paryskiej w godzinach od 10:30 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Komuny Paryskiej, Katedralnej oraz Cichej. Przewidywany czas zakończenia usuwania awarii nastąpi do godziny 15:00. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

2022-05-04 11:00

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie