Aktualności

WAŻNA INFORMACJA !!!
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 11.03.2020 r. Dyrektora ChZGKiM w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19: 1. Wstrzymuje się organizację wszelkich zebrań Wspólnot Mieszkaniowych zaplanowanych w terminie od 16.03.2020 r. 2. Zawiesza się wyjazdy służbowe oraz udział w wszelkiego typu szkoleniach, zebraniach itp. pracowników ChZGKiM. 3. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie wyjścia w teren pracowników. Zaleca się załatwianie spraw w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną. 4. Odwołuje się realizację zaplanowanych prac remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych. 5. Dopuszcza się jedynie wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii oraz w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców). 6. Kasy zakładu będą czynne w godzinach od 8.00 do 13.00. 7. Odczyty urządzeń pomiarowych dokonywane przez inkasentów u odbiorców wody, od dnia 12.03.2020 r. zostają wstrzymane do odwołania. Zaleca się wystawianie rachunków prognozowanych na podstawie wskazań podanych droga e-mailową lub telefonicznie przez odbiorców usług. Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy mieszkańców o rozwagę i załatwianie tylko spraw pilnych. Zgłoszenia oraz zapytania lokatorskie w miarę możliwości należy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@chzgkim.pl. Jednocześnie informujemy, że płatności można dokonywać w placówce Banku Spółdzielczego w Chojnowie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wykaz numerów rachunków bankowych znajduje się na stronie: https://chzgkim.chojnow.eu/nowe_numery_rachunkow_bankowych-informacje
data publikacji: 2020-03-12 14:13
 
UWAGA AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 10.03.2020 r. w godzinach popołudniowych zostało uszkodzone przyłącze wodociągowe w ulicy Piotrowickiej w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych z Konradówki do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym tj. 11.03.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Złotoryjska, Piotrowicka, Bolesławiecka, Chmielna, Staszica, Spacerowa, Młynarska, Cicha. W pozostałej części miasta mogą nastąpić spadki ciśnienia wody. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.
data publikacji: 2020-03-11 10:03
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu z 07.03 na 08.03 (tj. z soboty na niedzielę) w godz. od 22:00 do 7:00 z powodu modernizacji hydroforni przy ulicy Sikorskiego na osiedlu nastąpi przerwa w dostawie wody. W pozostałej części miasta mogą nastąpić spadki ciśnienia wody. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.
data publikacji: 2020-03-06 11:45
 
Usługi nowym dwufunkcyjnym samochodem specjalistycznym typu WUKO
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że świadczymy usługi związane z: opróżnianiem zbiorników bezodpływowych wraz z wywozem nieczystości płynnych, udrażnianiem i czyszczeniem systemów kanalizacyjnych, czyszczeniem studzienek rewizyjnych oraz przepompowni ścieków - nowym dwufunkcyjnym samochodem specjalistycznym typu WUKO. Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych, firm, administracji wspólnot mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, placówek handlowych , placówek szkolnych itp. Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Cennik dostępny na stronie internetowej https://chzgkim.chojnow.eu/informacje w zakładce Zarządzenie nr 1/2020.
data publikacji: 2020-02-19 15:23
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ULICY ĆWIKLIŃSKIEJ
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że od 04 lutego 2020 roku do 07 lutego 2020 roku pracownicy Oddziału wod-kan rozpoczną procedurę instalowania nakładek monitorujących zużycie wody w ulicy Ćwiklińskiej. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie miejsc, w których znajdują się urządzenia pomiarowe.
data publikacji: 2020-02-04 09:19
 
<< nowsze | 9  | 10  | 11  | 12  | 13 | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie