Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowisko dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostkiorganizacyjne oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia, w Urzędzie Pracy Filia w w Chojnowie a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu przy ul. Drzymały 30. Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 28.06.2021 r., do 12.07.2021 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu godz. 14.30), pod adresem: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30 59-225 Chojnów Sekretariat Zakładu w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko: zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji”.

2021-07-01 08:32

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z prośbą do mieszkańców Chojnowa o racjonalne używanie wody do celów socjalno-bytowych.

2021-06-18 10:35

BUDOWA PRZYŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że w związku z trwającymi uzgodnieniami w zakresie budowy przyłączy światłowodowych w budynkach będących w administracji zakładu, Dyrektor ChZGKiM Edward Kośnik upoważnia p. Sławomira Zielińskiego - przedstawiciela firmy FONDITEL do prowadzenia rozmów w tej sprawie z właścicielami lokali. Przedstawiciel firmy będzie legitymował się upoważnieniem z dnia 16 czerwca 2021 r. Dodatkowo informujemy, że budowa przyłączy światłowodowych wraz z pionami instalacji na klatce schodowej nie wiąże się dla mieszkańców z żadnymi kosztami. Wszelkie koszty związane z ww. inwestycją ponosi Inwestor tj. firma FONDITEL.

2021-06-16 13:32

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 16.06.2021 r. tj. (środa) w związku awarią na przyłączu wody w ulicach Paderewskiego, Krasickiego, Kilińskiego 17 i 19 w godzinach od 10:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

2021-06-16 09:31

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 14.06.2021 r. tj. (poniedziałek) w związku z wymianą przyłącza wodnego w ulicy Krasickiego nastąpi przerwa w dostawie wody. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

2021-06-14 12:41

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie