Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O AWARII TELEFONÓW STACJONARNYCH

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że w związku z trwającą od 03.11.2021 r. awarią sieci telekomunikacyjnej nie działają wszystkie stacjonarne numery telefonów ChZGKiM. Obecnie operator linii telefonicznej pracuje nad usunięciem awarii. O zakończeniu prac poinformujemy Państwa na stronie internetowej. Informujemy, że w celu ułatwienia kontaktu na czas usuwania awarii uruchomiono tymczasowe dwa dodatkowe numery komórkowe: Biuro Obsługi Klienta tel. 535-403-348 Dział Remontów i Wspólnot Mieszkaniowych tel. 535-134-726. Prosimy o kontaktowanie się z nami również za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@chzgkim.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

2021-11-04 11:26

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 15.10.2021 r. tj. (piątek) w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do czasu usunięcia awarii w ulicach: Leśna, Wrzosowa oraz Południowa. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

2021-10-15 09:47

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 07.10.2021 r. tj. (środa) w związku z awarią na sieci wodociągowej od godziny11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Wyspiańskiego, Miłej, Pogodnej, Radosnej oraz Chmielnej do czasu usunięcia awarii. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

2021-10-07 11:27

ROCZNE I PIĘCIOLETNIE PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

ChZGKiM informuje, że zgodnie z wymogami art. 62 Prawa Budowlanego od dnia 27.09.2021 r. rozpoczną się roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego budynków zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przed przeglądem budynku zostanie wywieszone ogłoszenie o przeprowadzeniu kontroli na klatkach schodowych, na tablicy informacyjnej bądź na drzwiach budynku. Kontrolę w budynkach przeprowadzi firma „WINWEST sp. z o.o.” - Głogów. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli budynku będą posiadać upoważnienie od Dyrektora Zakładu. Telefon kontaktowy do administracji: 76- 818-83-70 wew.18.

2021-09-21 15:00

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 08.09.2021 r. tj. środa od godz. 8:30 do czasu zakończenia prac remontowych wystąpi przerwa w dostawie wody w ulicy Wyspiańskiego w budynkach od numeru 1 do 15 oraz w ulicy Zapolskiej od numeru 1 do 3. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

2021-09-08 08:33

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie