Zgodnie z Uchwałą nr XVII/74/19 Rady Miejskiej Chojnowa z 28 sierpnia 2019 r. 
od 20 września 2019 r. obowiązuje nowy regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania Ścieków.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie