Aktualności

Uszkodzenie rury wodociągowej
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (odział WOD-KAN) informuje, że w związku z pracami budowlanymi na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Bielawskiej nastąpiło uszkodzenie rury wodociągowej. Oddział WOD-KAN podjął natychmiastowe działania polegające na usunięciu awarii. Co spowodowało 3-godzinną przerwę w dostawie wody na ulicach: Dąbrowskiego, Małachowskiego, Witosa, Mickiewicza, Niemcewicza i Chmielnej. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknęła przerwa w dostawie wody. Kierownik Oddziału WOD-KAN mgr inż. Krzysztof Chylak
data publikacji: 2013-07-19 15:41
 
Ogłoszenie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Spacerowej 3 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Remont dachu papowego i okapu - budynek mieszkalny przy ul. Spacerowej 3 w Chojnowie
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Spacerowej 3 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na :Remont dachu papowego i okapu, budynek mieszkalny przy ul. Spacerowej 3 w Chojnowie . Termin wykonania robót : do 31.10.2013r. Oferty należy składać do dnia 07.08.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu papowego i okapu, budynek mieszkalny przy ul. Spacerowej 3 w Chojnowie
data publikacji: 2013-07-16 14:04
 
OGŁOSZENIE : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolnośći 10 w Chojnowie zaprasza do składnia ofert na : Remont dachu ceramiczno papowego ( I część )
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Wolności 10 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na :Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część ). Termin wykonania robót : do 31.10.2013r. Oferty należy składać do dnia 31.07.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część )
data publikacji: 2013-07-09 11:49
 
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez CHZGKiM
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych i zarządzanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane) W ofercie należy podać cenę za 1 lokal Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17.07.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać –oferta - roczne przeglądy instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane)
data publikacji: 2013-07-08 10:55
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie zaprasza do składania ofert
Wsólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 7 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Remont dachu papowego , budynek mieszkalny przy ul. Wolności 7 w Chojnowie .Zamawiający dysponuje przedmiarami robót ( które załącza jako materiał pomocniczy /zał. nr 1/) oraz projektem budowlanym. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie , powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Termin wykonania robót : do 30.09.2013r. Oferty należy składać do dnia 22.07.2013 r. do 10: oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu papowego, budynek mieszkalnyprzy ul. Wolności 7 w Chojnowie " otwarcie złożonych ofert - 22.07.2013r. o 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Drzymały 30 , pok. nr 4.
data publikacji: 2013-07-02 14:19
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29 | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie