Aktualności

Uwaga - przerwa w dostawie wody - 24.07.2013
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją miejską polegającą na wymianie starej i awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Bielawskiej konieczne jest przeprowadzenie wpięcia nowo położonej sieci do istniejącej magistrali miejskiej. W związku z tym nastąpią: Spadki ciśnienia wody i przerwa w dostawie wody: w dniu 24.07.2013 r. (tj. środa) od godz. 08:30 do godz. 11:00 przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic: Bielawska oraz ulic osiedla domków bolesławieckich.
data publikacji: 2013-07-23 21:06
 
Uszkodzenie rury wodociągowej
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie (odział WOD-KAN) informuje, że w związku z pracami budowlanymi na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Bielawskiej nastąpiło uszkodzenie rury wodociągowej. Oddział WOD-KAN podjął natychmiastowe działania polegające na usunięciu awarii. Co spowodowało 3-godzinną przerwę w dostawie wody na ulicach: Dąbrowskiego, Małachowskiego, Witosa, Mickiewicza, Niemcewicza i Chmielnej. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknęła przerwa w dostawie wody. Kierownik Oddziału WOD-KAN mgr inż. Krzysztof Chylak
data publikacji: 2013-07-19 15:41
 
Ogłoszenie Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Spacerowej 3 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Remont dachu papowego i okapu - budynek mieszkalny przy ul. Spacerowej 3 w Chojnowie
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Spacerowej 3 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na :Remont dachu papowego i okapu, budynek mieszkalny przy ul. Spacerowej 3 w Chojnowie . Termin wykonania robót : do 31.10.2013r. Oferty należy składać do dnia 07.08.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu papowego i okapu, budynek mieszkalny przy ul. Spacerowej 3 w Chojnowie
data publikacji: 2013-07-16 14:04
 
OGŁOSZENIE : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolnośći 10 w Chojnowie zaprasza do składnia ofert na : Remont dachu ceramiczno papowego ( I część )
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Wolności 10 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na :Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część ). Termin wykonania robót : do 31.10.2013r. Oferty należy składać do dnia 31.07.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu ceramiczno – papowego, budynek mieszkalny przy ul. Wolności 10 w Chojnowie ( I część )
data publikacji: 2013-07-09 11:49
 
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach zarządzanych przez CHZGKiM
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych i zarządzanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane) W ofercie należy podać cenę za 1 lokal Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 17.07.2013 r. do 10:oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać –oferta - roczne przeglądy instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM w Chojnowie, zgodnie z przepisami Ustawy Prawa Budowlanego ( art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane)
data publikacji: 2013-07-08 10:55
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35 | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie