Aktualności

Uwaga! Przerwa w dostawie wody w nocy z soboty na niedzielę ( 23.03.2013 ÷ 24.03.2013 ) w godz. 22:30-7:00
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją miejską polegającą na wymianie starych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowej konieczne jest przeprowadzenie wpięcia kolejnego odcinka nowo położonej sieci w ulicy Lubińskiej do istniejącej magistrali miejskiej. W związku z tym nastąpi przerwa w dostawie wody: w nocy z soboty na niedzielę ( 23.03.2013 ÷ 24.03.2013 ) od godz. 22:30 do godz. 07:00 przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic; Legnicka od nr 67 aż do nr 103, Okrzei, Żeromskiego, Nowa, Goleszańska, Baczyńskiego, Broniewskiego, Staffa, Kruczkowskiego, Tuwima, Przelot, Lubińska, Drzymały, Paderewskiego od skrzyżowania z ulicą Legnicką do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, Grunwaldzka, Chrobrego 2-8, Kilińskiego 33, Kochanowskiego ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas przepinania sieci.
data publikacji: 2013-03-21 11:58
 
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4 w Chojnowie zaprasza do składania ofert : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Chopina 4 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę budynek mieszkalny przy ul. Chopina 4 w Chojnowie. PRZEDMIAR DO WGLĄDU /w siedzibie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Drzymały 30 , II piętro pokój nr 3/.Termin wykonania robót : do 31.07.2013r. Oferty należy składać do dnia 10.04.2013 r. do 10oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu zmiana pokrycia ceramicznego na blacho dachówkę budynek mieszkalny przy ul. Chopina 4 w Chojnowie” Ofertę wraz z załącznikami , przedmiarem i projektem budowlanym są dostępne na stronach : www.chzgkim.chojnow.eu , www.bip.chojnow.net.pl a także można odebrać osobiście w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3
data publikacji: 2013-03-21 10:35
 
Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie zarządzany przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Michała Drzymały 30, 59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8188370, 8188371, faks 076 8188372 ogłasza przetarg nieograniczony na " Remont więźby i pokrycia dachowego w budynku mieszkalno- usługowym przy ul. Legnickiej 37 w Chojnowie" . Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nie później niż do dnia 12.04.2013 r. do godz. 10:00 w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie , ul . Drzymały 30 II piętro – sekretariat. SIWZ wraz z załącznikami , przedmiarem i projektem budowlanym są dostępne na stronach : www.chzgkim.chojnow.eu , www.bip.chojnow.net.pl a także można odebrać osobiście w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3
data publikacji: 2013-03-20 14:13
 
Przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Drzymały 30 , 59-225 Chojnów zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych polegających na: -przemurowaniu kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robót pomocniczych w budynkach administrowanych przez CHZGKiM Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 1. ( Do pobrania ze stron: www.chzgkim.chojnow.eu lub w siedzibie ChZGKiM ul. Drzymały 30 w Chojnowie II piętro pokój nr 3. )
data publikacji: 2013-03-15 10:39
 
Remont dachu ceramicznego budynku przy ul. Kilińskiego 6 w Chojnowie
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Kilińskiego 6w Chojnowie zaprasza do składania ofert na : Remont dachu ceramicznego - budynek mieszkalnyprzy ul. Kilińskiego 6 w Chojnowie . Zaproszenie wraz z załącznikami i przedmiarem są dostępne na stronach : www.chzgkim.chojnow.eu , www.bip.chojnow.net.pl a także można odebrać osobiście w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 59-225 Chojnów ul. Drzymały 30 II piętro pokój nr 3 . Osoby do kontaktu : Szewczyk Marek tel. kontaktowy 76/81-88-370 wew 16 Stanisław Stasiak tel. kontaktowy 71 818-83-70 wew. 21. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25.03.2013 r. do 10oo w Sekretariacie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ulicy Drzymały 30 –II p. w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być oznaczona: „ Nie otwierać – Remont dachu ceramicznego – budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 6 w Chojnowie”
data publikacji: 2013-03-07 08:36
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32 | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie