login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Kontakt

 

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

59-225 Chojnów, ul. Michała Drzymały 30

 

tel. 76 818 83 70

tel. 76 818 83 71

fax 76 818 83 72

sekretariat@chzgkim.pl

 

NIP 694-14-97-183

ID 390401722


Faktury wystawiane na rzecz naszego zakładu z dniem 01.01.2016 r. powinny posiadać następujące dane :


Gmina Miejska Chojnów

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów

NIP 694-10-01-727

 

W celu załatwiania spraw związanych z działalnością naszego zakładu,

zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

 

Kasa zakładu czynna jest :


poniedziałek :   7:00 - 14:30

wtorek:             7:00 - 15:30

środa:               7:00 - 14:30

czwartek:          7:00 - 14:30

piątek:              7:00 - 14:30Biuro Obsługi Klienta czynne jest :


poniedziałek :   7:00 - 15:00

wtorek:             7:00 - 16:00

środa:               7:00 - 15:00

czwartek:          7:00 - 15:00

piątek:              7:00 - 15:00Osoby do kontaktu:  

                                       
Dyrektor Zakładu:

Edward Kośnik, tel. 76 818 83 70

       
Główna Księgowa:

Małgorzata Dygudaj, tel. 76 818 83 70

           
P.O Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji:

Stanisław Stasiak, 76 818 83 70 wew. 28 lub 76 818 83 71 wew. 28  tel. komórkowy   531 787 135


UWAGA !  WSZELKIE AWARIE  NA SIECIACH  WOD- KAN  NALEŻY ZGŁASZAĆ   NA NR TELEFONÓW:

76 818 83 70    lub  531 787 135   


Oddział Estetyki Miasta:

Róża Rzepakowska, tel. 76 818 83 70 wew. 30 lub 76 818 83 71 wew. 30

           
Kierownik Oddziału Oczyszczalni Ścieków:

Dorota Szydlik, tel. 76 818 69 89    lub     tel. komórkowy 535-420-960

           
Kierownik Oddziału Budynków Mieszkalnych:

Małgorzata Sudorowska tel. 76 818 83 70 wew. 10  lub    tel. komórkowy 530-726-221


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie