CHOJNOWSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI

    KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                  W CHOJNOWIE

               UL. DRZYMAŁY 30

               59-225 CHOJNÓW

Tel. alarmowy:  994  

Tel. 76-8-188-395  SUW ul. Bielawska

Tel. 531-787-135 Kierownik Oddz. Wod-Kan

 

O G Ł O S Z E N I E      

  

    Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej            w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją miejską polegającą na wymianie starych i awaryjnych odcinków sieci wodociągowej konieczne jest przeprowadzenie wpięcia kolejnego odcinka nowo położonej sieci w ulicy Lubińskiej do istniejącej magistrali miejskiej.        

  

W związku z tym nastąpi

przerwa w dostawie wody:

               w nocy z soboty na niedzielę ( 23.03.2013 ÷ 24.03.2013 )

               od godz. 22:30  do godz. 07:00

przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic;

Legnicka od nr 67 aż do nr 103, Okrzei, Żeromskiego, Nowa, Goleszańska, Baczyńskiego, Broniewskiego, Staffa, Kruczkowskiego, Tuwima, Przelot, Lubińska, Drzymały, Paderewskiego od skrzyżowania z ulicą Legnicką do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, Grunwaldzka, Chrobrego 2-8, Kilińskiego 33, Kochanowskiego

 

 

ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas przepinania sieci.

 

                                                                                              Z poważaniem

 

 

                                                                                    KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                           WODOCIĄGÓW  i  KANALIZACJI

                                                                                      mgr inż. Krzysztof Chylak

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie