CHOJNOWSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI                                                                            Chojnów, dnia 21.08.2012 r.

    KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                  W CHOJNOWIE

               UL. DRZYMAŁY 30

               59-225 CHOJNÓW

  Tel. alarmowy:  994   lub  76-8-188-371

Tel. do Kierownika WOD-KAN 531-787-135

 

O G Ł O S Z E N I E

    Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu konserwatorskiego stalowego zbiornika     na czystą wodę zlokalizowanego na wieży ciśnień w dużym parku, nastąpi 5-cio dniowy spadek ciśnienia wody oraz brak wody  na wyższych kondygnacjach budynków.  

 

Brak wody: nastąpi na ulicach: Akacjowa, Lipowa, M. Skłodowskiej, Solskiego, domki jednorodzinne położone w górnej części osiedla Wyspiańskiego, kondygnacje 3-4 piętra spółdzielczych bloków dolnego osiedla oraz 3-4 kondygnacje budynków starej części miasta .

 

Spadki ciśnienia roboczego i przerwy

w dostawie wody

nastąpią w okresie:

od 27.08.2012 r. do 31.08.2012 r.

 

W godzinach od 1500 do 2000 na wyżej wymienione ulice czystą wodę dowozić będzie samochód specjalistyczny według harmonogramu.

          

Powyższy problem nie będzie dotyczył ulic: Samorządowej, Sikorskiego, Maczka, Łokietka oraz Kilińskiego (ale uwaga na ul. Kilińskiego tylko górne bloki zasilane z hydroforni przy ul. Sikorskiego).

 

ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas przepinania sieci.

 

                                                                                              Z poważaniem

 

 

                                                                                              Kierownik Oddziału

                                                                                         Wodociągów i Kanalizacji

 

                                                                                         mgr inż. Krzysztof Chylak

CHOJNOWSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI                                                                            Chojnów, dnia 21.08.2012 r.

    KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                  W CHOJNOWIE

               UL. DRZYMAŁY 30

               59-225 CHOJNÓW

  Tel. alarmowy:  994   lub  76-8-188-371

Tel. do Kierownika WOD-KAN 531-787-135

 

 

 

 

HARMONOGRAM

DOSTAWY CZYSTEJ WODY

W OKRESIE OD 27.08.2012 r. DO 31.08.2012 r.

 

 

1. Dostawa czystej wody samochodem specjalistycznym: przewidywany czas pracy od godziny 1500 do godziny 2000,

 

2. Harmonogramu dostawy wody na niżej wymienione ulice i miejsca postoju:

a) ul. Akacjowa, ul. Lipowa,  ul. M. Skłodowskiej około godz. 15.00-16.00 miejsce postoju skrzyżowanie ul. Akacjowa - Łokietka

b) spółdzielczych bloków dolnego osiedla m.in. ul. Paderewskiego,                            ul. Kilińskiego, ul. Chrobrego, ul. Grunwaldzka około godz. 16.00 - 17.00 miejsce postoju ul. Paderewskiego 20

c) budynki starej części miasta około godz. 17.00-18.00  miejsce postoju - Rynek koło Dużego Kościoła 

d) ul. Kolejowa, ul. Witosa około godz. 18.00-18.30 miejsce postoju skrzyżowanie ul. Kolejowa - Witosa

e) ul. Kościuszki, ul. Legnicka około godz. 18.30-19.00 miejsce postoju Skrzyżowanie ul. Legnicka - Kościuszki

f) ul. Solskiego oraz domki jednorodzinne położone w górnej części osiedla Wyspiańskiego około godz. 19.00-20.00 miejsce postoju skrzyżowanie                         ul. Bolesławiecka - Solskiego

 

3. Punkty czystej wody czynne całą dobę:

a) szatnia ChZGKiM przy ul. Drzymały,

b) Stacja Uzdatniania Wody ul. Bielawska.

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie