CHOJNOWSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI                                                                               Chojnów, dnia 29.04.2013 r.

    KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

                  W CHOJNOWIE

               UL. DRZYMAŁY 30

               59-225 CHOJNÓW

  Tel. alarmowy:  994   

Tel. 76-8-188-395  SUW ul. Bielawska

Tel. 531-787-135 Kierownik Oddz. Wod-Kan

 

00O G Ł O S Z E N I E00

  

    Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej            w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z prowadzoną inwestycją miejską polegającą na wymianie starej i awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Krótkiej konieczne jest przeprowadzenie wpięcia nowo położonej sieci do istniejącej magistrali miejskiej.        

  

W związku z tym nastąpi

przerwa w dostawie wody:

               w nocy z soboty na niedzielę ( 04.05.2013 ÷ 05.05.2013 )

               od godz. 22:30  do godz. 07:00

przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic;

Krótka, Grodzka, Szpitalna, Kwiatowa, Długosza, Kazimierza Wielkiego, Reja, Matejki, Poźniaków, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Wolności, Wojska Polskiego, Sobieskiego, Rzemieślnicza Słowackiego, Krasickiego,                                       Uwaga - ul. Kilińskiego oraz ul. Paderewskiego (od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego  do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza),  

 

 

ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas przepinania sieci.

 

                                                                                              Z poważaniem

 

 

                                                                                    KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                           WODOCIĄGÓW  i  KANALIZACJI

                                                                                      mgr inż. Krzysztof Chylak

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie