CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI                                                         Chojnów, dnia 26.07.2013 r.

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W CHOJNOWIE

UL. DRZYMAŁY 30

59-225 CHOJNÓW

Tel. alarmowy: 994

Tel. 76-8-188-395 SUW ul. Bielawska

Tel. 531-787-135 Kierownik Oddz. Wod-KanO G Ł O S Z E N I E

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej polegającej na wymianie zasuw odcinających (przy ul. Boh. Getta Warszawskiego) i wykonaniem przyłącza wodociągowego do budynku MOKSiR przy ul. Małachowskiego 7 nastąpi w godzinach nocnych


przerwa w dostawie wody:

w nocy z piątku na sobotę ( 27.06.2014 ÷ 28.06.2014 )

od godz. 22:30 do godz. 04:00


przerwa w dostawie wody w/w dniu będzie dotyczyć następujących ulic;

Mickiewicza, Witosa, Małachowskiego, Dąbrowskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Tkacka, Pl. Konstytucji 3-go Maja.
ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas przepinania sieci.Z poważaniemKIEROWNIK ODDZIAŁU

WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

mgr inż. Krzysztof Chylak

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie