CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI Chojnów, dnia 21.11.2014 r.

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W CHOJNOWIE

UL. DRZYMAŁY 30

59-225 CHOJNÓW

Tel. 76-8188-395 SUW Bielawska

Tel. 531-787-135 Kierownik Oddz. Wod-Kan


O G Ł O S Z E N I EChojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z przeglądem konserwacyjnym i rewizją wewnętrzną stałych zbiorników na obiekcie hydroforni przy ul. Sikorskiego nastąpią na ulicach:

Kilińskiego, Sikorskiego, Łokietka i Maczka

spadki ciśnienia wody i przerwy w dostawie wody

w dniach:


22.11.2014 r.

(z soboty na niedzielę)


od godz. 22:00 do godz. 6:00

24.11.2014 r.

(poniedziałek)


od godz. 09:00 do godz. 13:00ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotkną spadki ciśnienia wody i przerwy w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.

Z poważaniemKIEROWNIK ODDZIAŁU WOD-KAN

mgr inż. Krzysztof Chylakserwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie