CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI Chojnów, dnia 19.12.2014 r.

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W CHOJNOWIE

UL. DRZYMAŁY 30

59-225 CHOJNÓW

Tel. 76-8188-395 SUW Bielawska

Tel. 531-787-135 Kierownik Oddz. Wod-Kan

O G Ł O S Z E N I E


Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej przy ul. Reja nastąpi przerwa w dostawie wody

na ulicach:


Reja, Poźniaków, Szpitalna, Grodzka, Krótka, Długosza i Kwiatowa

przerwa w dostawie wody

nastapi w porze nocnej w dniu:


19.12.2014 r.

(z piątku na sobotę)


od godz. 22:00 do godz. 4:00

ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.


Z poważaniemKIEROWNIK ODDZIAŁU WOD-KAN

mgr inż. Krzysztof Chylakserwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie