„Biały łabędź" – tak nazywała się restauracja mieszcząca się  w budynku  przy ul. Legnickiej 69 w Chojnowie.  Łabędź jest symbolem tej nieruchomości do dnia dzisiejszego, a po odnowieniu elewacji frontowej odzyskał dawny wygląd. 
(szerokość: 730 / wysokość: 548)
Historia tej kamienicy została w części spisana na kartach dokumentacji  techniczno –administracyjnej ówczesnego  magistratu. Pierwsza pisemna  adnotacja została sporządzona przez Paula Weikerb w dniu 18 lutego 1886 r.  W początkowych latach przy budynku funkcjonowała remiza strażacka wraz z zabudowaniami gospodarczymi tj. stajniami dla koni. W czerwcu 1935 r. r. przystąpiono do adaptacji pomieszczeń dla celów restauracyjnych i hotelowych. Wg posiadanych dokumentów wnioskuje się, że restauracja funkcjonowała do połowy 1942 r. W roku 1942  przebywało w budynku 37 belgijskich więźniów wojennych, zatrudnionych w fabryce Wilhelma  Schrottke.
Dziś w dalszym ciągu funkcjonuje w budynku restauracja o znanej chojnowianom nazwie – „Jubilatka", a ikoną tego miejsca jest zawsze uśmiechnięta Pani Ala Dul.  Starsi mieszkańcy pamiętają czasy, kiedy sala "pękała w szwach" podczas dancingów, a orkiestra wygrywała skoczne melodie. 
Dziś również w budynku funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa, która przejęła na siebie obowiązek  wykonania koniecznych remontów. Jak większość kamienic w Chojnowie budynek wymagał i wymaga jeszcze wiele inwestycji. Do dzisiaj udało się nam wykonać kapitalny remont dachu, wymieniono instalacje wodną i gazową, a w tym roku I etap elewacji ściany frontowej
(szerokość: 548 / wysokość: 411)

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Legnickiej 69 jako jedna z pierwszych w Chojnowie podjęła decyzje o sfinansowaniu remontu dachu z kredytu w kwocie 177 460,64 zł. Ze środków, które pozostają w dyspozycji wspólnoty planowane są kolejne prace remontowe.

Pozdrawiamy serdecznie energicznych właścicieli nieruchomości.

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnicka 69

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie