Realizacja zadań w zakresie gospodarki remontowej w okresie I-XII 2015 r.

prowadzonych przez Oddział Budynków Mieszkalnych przy Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie


W okresie I-XII 2015 r. - na podstawie podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał na wykonanie kapitalnych remontów dachów, elewacji w ramach prac zleconych tj. wykonawcy wyłonieni w procedurze przetargu nieograniczonego lub w drodze zapytania ofertowego przeprowadzono prace na budynkach przy: 

 1. ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 7 –remont kapitalny dachu ceramiczngo (II etap) ;

 2. ul. Drzymały 17 – remont kapitalny dachu;

 3. ul. Legnicka 62 – remont kapitalny dachu ceramicznego oraz elewacji;

 4. ul. Drzymały 19 - remont kapitalny kominów, ocieplenie sciany szczytowej;

 5. ul. Kosciuszki 27 – remont kapitalny dachu ceramicznego;

 6. ul. Legnicka 69 – remont elewacji (I,II etap);

 7. ul. Legnicka 9 – remont elewacji;

 8. ul. Legnicka 60 - remont kapitalny dachu ceramicznego oraz elewacji;

 9. ul. Legnicka 66 - remont kapitalny dachu ceramicznego oraz elewacji;

 10. ul. Legnicka 64 - remont kapitalny dachu ceramicznego oraz elewacji;

 11. ul. Rejtana 12 - remont kapitalny dachu ceramicznego;

 12. ul. Katedralna 1/Komuny Paryskiej 8 remont kapitalny dachu papowego oraz wzmocnienie ścian;

 13. ul. Drzymały 5- remont kapitalny dachu –wymiana dachówki ceramicznej na blachodachówkę;

 14. ul. Legnicka 49– remont elewacji;

 15. ul. Dąbrowskiego 22 – remont kapitalny kominów;

 16. ul. Kościuszki 25– remont kapitalny dachu ceramicznego;

 17. ul. M.Reja 11- remont kapitalny cz. papowej dachu (II etap)

 18. ul. Rynek 39- – remont kapitalny dachu ceramiczngo –roboty poprawkowe;


 • w ramach zawartych umów na wykonanie elewacji oraz remontu dachów przy ul. Legnickiej 60-62-64-66 oraz Legnickiej 9 wynegocjowano z wykonawcami prace polegające na malowaniu klatek schodowych.

 • W/w zadania wykonywane były pod zleconym nadzorem inspektororskim.

Koszty w/w inwestycji wg zawartych umów wyniosły 1 218 848,79 zł, z czego:

 • 1 023 069,39 zł w ramach podpisanych przez wspólnoty mieszkaniowe umów kredytowych (z zabezpieczeniem funduszem remontowym)

 • 195 779,40 zł w ramach FR oraz w formie finansowania gotówkowego


W m-cu IX-X 2015 r. - na podstawie podjętej uchwały przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Dąbrowskiego 2a w ramach prac zleconych ChZGKiM wykonał remont elewacji.

 

Opracowano dokumentację budowlaną oraz wykonano kapitalny remont dachu ceramicznego w budynku komunalnym przy ul. Złotoryjska 9, dla budynku przy ul. Legnickiej 41 a/b zlecono opracowanie ekspertyzy budowlanej, a dla budynków przy ul. Kościuszki 16 „a" i ul. Baczyńskiego dokumentacje projektową na docieplenie.


Przygotowano proceduralnie do realizacji na 2016 r. zamierzenia polegające na wyłonieniu wykonawcy na kapitalne remonty dachów na budynkach wspólnot mieszkaniowych:

z uwzględnieniem dokumentacji projektowej w 16-tu budynkach tj.: Legnicka 23; Pl.Dworcowy 1; W.Polskiego 2 ; Paderewskiego 2; Kilińskiego 3; Chmielna 2; Kilińskiego 1; Rynek 23; Wojska Polskiego 2; Tkacka ; Tkacka 11; Kościuszki 3; Ogrodowa 4; W.Polskiego 8; bez konieczności sporządzania projektu: Legnicka 8; Legnicka 14; Pl.Dworcowy 7; Legnicka 19; Kościuszki 6

Ostateczne decyzje podejmowane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe w/w budynkow.

Ilość budynków może ulec zmianie, po zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2016 r.


Przygotowano proceduralnie do realizacji zamierzenia polegającego na wyłonieniu wykonawcy na kapitalny remont dachu na budynku stanowiacym 100 % GM przy : ul. Legnickiej 26; ul. Drzymały 11; ul. Dabrowskiego 1; ul.Ciemna 2; ul.Ciemna 4; ul. Legnicka 47; ogłoszenie o przetargu po zabezpieczeniu środków przez UM


Przeprowadzono procedurę oraz wykonano remont polegający na wykonaniu termomodernizacji budynku przy ul. Samorządowej 1 abc. Dla wspólnoty pozyskano premię termomodernizacyjną w kwocie 97 682,31 zł


Przygotowano proceduralnie do realizacji w 2016 r. zamierzenie polegające na termomodernizacji budynku przy ul. Rynek 5; W trakcie uzgodnień budynek przy ul. Piotra Skargi 12-14;


W 2015 roku zawarto z oferentem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego umowę na wymianę w lokalach komunalnych 150 kpl. okien i drzwi balkonowych oraz 2 kpl. witryn do lokali użytkowych. Inwestycja przeprowadzona w ramach przyznanych przez Miasto środków finansowych na kwotę 115 503,61 zł.

Do wymiany pozostało z listy ustalonej na dzień 31.12.2015 r. - 310 kpl. stolarki; przewidywany koszt wymiany około 230 tys. zł. Wymiana możliwa po zabezpieczeniu środków z budżetu miasta

W okresie I-XII 2015 r. - na podstawie podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał zleceno zewnętrznym wykonawcom ogółem zadania za kwotą 158 616,67 zł, w tym:

 1. Przemurowanie kominów : ul. Drzymały 19; ul. Legnicka 91;ul. Kościuszki 29

 2. Wymianę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla dla budynku przy:ul. Kilinskiego 9; ul. Legnickiej 25a,b

 3. Wymiana instalacji wodnej lub kanalizacyjnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy: ul. Pl.Konstytucji 3-go Maja 7; ul. Legnicka 66; ul. Legnicka 9; ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 5a; ul. W.Polskiego 5;

 4. Wykonanie instalacji domofonowych: Legnicka 66; Legnicka 14; Pl. Konstytucji 3-go Maja 2; Dąbrowskigo 12; Legnicka 25 ab; W.Witosa 28; Kosciuszki 21; Rejtana 10; Kom.Paryskiej11.

 5. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej na kl. schodowych w budynkach: Samorzadowa 2 abc; Rynek 4; Legnicka 75; Chmielna 23

 6. Remont klatki schodowej : w budynku przy ul. Samorządowej 2 abc

 7. Wymiana kotła gazowego w budynku Samorzadowa 1 abc

 8. Montaż anteny zbiorczej w budynkach przy: Legnicka 9; Rejtana 12

 9. Remont instalacji gazowej w budynku przy: ul. Legnicka 60; ul. Legnicka 59; ul. Legnicka 32; ul. Komuny Paryskiej 3; ul. Słowackiego 2; ul. Legnicka 36; ul. Legnicka 22; ul. Kilińskiego 4; ul. W.Polskiego; ul. Dąbrowskiego 24;

 1. Wymiana stolarki okiennej- Legnicka 75; Legnicka 9; Dąbrowskiego 12; Łużycka 1; M.Reja 10; Kościuszki 21;

 2. Wymiana stolarki drzwiowej - Kościuszki 31; Dąbrowskiego 12; W.Witosa 28; Drzymały 19; Kościuszki 29; Drzymały 17; Bolesławiecka 7; Spacerowa 3;.Dworcowy 1; W.Polskiego 22; K.Paryskiej 11; Legnicka 60; Legnicka 62; Legnicka 66; Legnicka 9; zlecono odrestaurowanie drzwi drewnianych w budynkach: Dąbrowskiego 2 a oraz Pl.Dworcowy 5.


Zlecono i przygotowano dokumentację na wymianę instalacji gazowych w 2016 r. w budynkach wspólnot mieszkaniowych przy: ul. Paderewskiego 2 ; ul. Legnicka 28

Ilość budynków może ulec zmianie po zakończonym przeglądzie instalacji gazowe i wydanych zaleceniach.


Wykonano przez służby remontowo-techniczne ChZGKiM prace remontowe o zwiększonym zakresie w 22 komunalnych lokalach mieszkalnych, w ramach środków własnych ChZGKiM lub za porozumieniem stron.

Uwagi:- lokale przed zasiedleniem – całkowity remont lokalu, łącznie z wymianą istniejacych instalacji, wymianą urządzeń, przebudową lub budowa urzadzen grzewczych, sanitarnych itp.

- lokale z porozumienia – w większości lokale oddane do rementu własnego, określające zakres prac do wykonania przez najemcę i wynajmującego, lub podnoszące standard lokalu


Zlecono rozbiórkę budynku przy ul. Kosciuszki 33a (bardzo zły stan techniczny)


Prace naprawcze, wymiana, usunięcia usterek lub awarii wykonane przez służby remontowe ChZGKiM:

 1. Szklenie stolarki okiennej i drzwiowej (strychy, piwnice, kl. schodowe) – 18 m²;

 2. Roboty malarsko-murarskie – 782,50 m²;

 3. Wymiana drzwiczek wycierowych w piwnicach i na strychach – 92 szt;

 4. Wymiana drzwi wejściowych do lokali i kl. schodowych – 34 szt.;

 5. Naprawa drzwi na kl. schodowych – 37 szt.;

 6. Wymiana okien w lokalach , strychach – 14 kpl.;

 7. Wymiana parapetów okiennych – 2 szt.;

 8. Wymiana okienek piwnicznych – 9 szt.;

 9. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach, piwnicach, kl. schodowych – 5 631 mb;

 10. Wymiana instalacji wodnych w lokalach, piwnicach – 327 mb;

 11. Izolacja rur wodnych – 171 mb;

 12. Wymiana instalacji kanalizacyjnych w lokalach, piwnicach, studzienki – 598,5 mb;

 13. Wymiana rynien dachowych – 148,50 mb;

 14. Wymiana rur spustowych – 68,50 mb;

 15. Czyszczenie rynien dachowych – 384,50 mb;

 16. Punktowa naprawa pokryć ceramicznych – 17,30 m²;

 17. Wymiana pokrycia papowego – 373,50 m²;

 18. Wymiana tralek na kl. schodowych – 239 szt.;

 19. Wykonanie poręczy schodowych na strych, w piwnicach – 5 szt.;

 20. Wykonanie wentylacji wywiewnych dla lokali – 10 szt.;

 21. Wymiana pokryw drewnianych na studzienkach, wsypach – 77 szt.;

 22. Wykonanie pokryw betonowych na studzienkach – 2 szt.;

 23. Wymiana instalacji gazowych, uszczelnienie – 127 mb;

 24. Wydanie materiałów na nalowanie kl. schodowych – 4 szt.;

 25. Wykonanie co w lokalach – 4 szt.

 26. Wymiana podłóg w lokalach, na strychach, kl. schodowych – 145,70 m²;

 27. Wykonanie listw przyściennych – 182 mb;

 28. Wykonanie progów drewnianych – 6 szt.;

 29. Wykonanie drabin do wejścia na dach – 7 szt.;

 30. Przemurowanie kominów ponad dachem – 7 szt.;

 31. Wykonanie schodów betonowych do budynku – 112 szt.;

 32. Wykonanie schodów drewnianych na kl. schodowych – 2 szt.;

 33. Wymiana wykładzin PCV w lokalach – 56 m²;

 34. Rozbiórka garaży – 2 szt.;

 35. Rozbiórka komórek gospodarczych – 9 szt.;

 36. Rozbiórka budynku mieszkalnego(prace towarzyszące) Kościuszki 33a- 1 szt.Zlecono w lokalach komunalnych przebudowę 65 szt. piecy kaflowych oraz budowę 21 szt. piecy na kwotę 83 911,67 zł. W roku 2016 planowane są prace na podobnym poziomie.

  

We wszystkich administrowanych przez ChZGKiM budynkach został zlecony roczny przegląd instalacji gazowych, który zostanie zakończony w styczniu 2016 r.


We wszystkich administrowanych budynkach wykonano coroczną deratyzację w m-cu marcu i m-cu listopadzie, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miasta.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie