Ustalenia z zebrań Wspólnot Mieszkaniowych, które odbyły się

w okresie 17.02.2016 – 03.03.2016 r


Administrator – CHZGKiM w ChojnowieTermin 17.02.2016 r. (środa) Prace remontowe


11.00 –

M.Reja 10

529

Remont dachu- zatwierdzono zakres prac; uzgodniono procedurę wyłonienia wykonawcy w formie zapytania ofertowego; zaplanowano przepięcie szamba- do przygotowania zakres prac oraz kosztorys

12.00 –

Kościuszki 6


72

Remont dachu i elewacji – wybór oferty – przyjęto do realizacji

13.00 –

Legnicka 19

567

Remont dachu– wybór oferty - przyjęto do realizacji

Termin 29.02.2016 r. (poniedziałek)


8.00 –

Kilińskiego 11

209

Remont dachu i elewacji

10.00 –

Bolesławiecka 7

128

Remont kominów, izolacja

11.00 -

Rynek 7

588

Remont dachu – zgoda na zlecenie opracowania projektu. Upoważnienie – Dyr. ChZGKiM


12.00 -

Kolejowa 17

1028

Zatwierdzenie ofert na wykonanie projektu dla zadania : Remont dachu i elewacji wraz z założeniem ściąg

13.00 –

Pl.Dworcowy 7

38

Remont dachu

14.00 -

Kościuszki 19

63

Wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont kl.schodowej

15.00 -

W.Polskiego 8

197

Zaakceptowano zakresu prac

dokumentacji projektowej na kapitalny remont dachu, procedura- zapytanie ofertowe

16.00-

Paderewskiego 2

1007

Remont dachu, elewacja- zatwierdzenie zakresu prac ujętego w dokumentacji projektowej – do 11.03.2015 określenie kolorystyki spotkanie z Zarządem


  • Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminieTermin 01.03.2016 r. (wtorek)


8.00 –

Kilińskiego 1

212

Brak zgody na kapitalny remont dachu – przedłożono ofertę na przemurowanie kominów,

zagospodarowanie posesji-złożony wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę bud. gospodarczego

9.00 –

Tkacka 13


300

Akceptacja oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kapitalnego remontu dachu

10.00 –

Kolejowa 8-10

182

Akceptacja zakresu prac ujętego w dokumentacji projektowej na wykonanie kapitalnego remontu dachu

11.00 -

W.Witosa 22

35

Zaakceptowano ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kapitalnego remontu dachu. Planowany kapitalny remont dachu 2017 r.

12.00 -

Kościuszki 31

60

Uchwała w spr. zlecenia projektu na wym. inst. gazowej, pozwolenie, oferty na wymianę instalacji gazowej w budynku; remont dachu – 2017-2018; Remont daszku nad kl.schodową- 2016 r.

13.00 –

Legnicka 22

562

Malowanie klatki schodowej (sufity płyty regipsowe, wzmocnienie siatką tynków); elewacja budynku- tynki do wymiany w 100%, farba - śnieżka fasadowa

14.00 -

Legnicka 14

100

Kapitalny rem. dachu – do realizacji zapytanie ofertowe, zatrudnienie kierownika budowy

15.30 -

Rynek 5

1002

Akceptacja zakresu prac termomodernizacyjnych na budynku – w trakcie uzgadniania


  • Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminieTermin 02.03.2016 r. (środa)


8.00 –

Dąbrowskiego 24

154

Izolacja budynku

9.00 –

Kościuszki 3

75

Remont dachu

10.00

Chmielna 25a

339


11.00 –

Lubińska 2

500

Remont dachu, kominów

12.00 –

Bolesławiecka 5

130

Utworzenie FR – 2,00 zł/m2 od 01.04.2016; administrator przygotuje kosztorysy na remont kapitalny dachu i elewacji, osuszenie/izolacja budynku


13.00 –

Małachowskiego 2

302

Administrator przygotuje ocenę i kosztorys na remont kapitalny dachu wraz z przemurowaniem kominów; do wymiany pion imstalacji kanalizacyjnej w kl. „b" oraz poziom w kl. „a"

14.00 –

Legnicka 95

260

Remont kapitalny dachu

15.00-

Kościuszki 1

1026

Remont elewacji

16.00 –

P.Skargi 12-14

1006

Termomodernizacja – przygotowanie zakresu i planowanych kosztów zamierzenia


  • Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie


Termin 03.03.2016 r. (czwartek)


9.00 –

Chmielna 1

399

Wymiana drzwi do budynku – brak zgody; do wykonania uzupełnienie tynków zewnętrznych na wysokości parteru (do wys. ok. 2mb); zaplanować przełączenie szamba – uzyskać warunki, oferty


10.00 –

Pl. Konst. 3 Maja 6

160

Wymiana drzwi wejściowych do budynku od str. podwórka- zatwierdzenie oferty: brak zgody na wykonanie. Właściciele przedstawią własne propozycje

11.00 –

Wolności 9

472

Remont dachu- FR 2,00 zł/m². W przypadku braku zgody właściciela lok. nr 3 – sprawa zostanie skierowana do sądu o wydanie rozstrzygniecia.

12.00 –

Legnicka 28

572

Wymiana instalacji gazowej- zatwierdzono ofertę firmy „Wanad"

13.00 –

Legnicka 17

460

Remont dachu 2017 – zlecenie opracowania dokumentacji projektowej

14.00 –

Sienkiewicza 1

222

Remont kapitalny dachu i kominów 2016; tryb postępowania – zapytanie ofertowe

15.00 –

Legnicka 15

101


16.00-

Legnicka 36

554

Remont kapitalny dachu; Remont kl.schodowej


  • Zebranie nie odbyło się w ustalonym terminie 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie