Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniach od 23.03 do 27.03.2020 r. z powodu modernizacji hydroforni przy ulicy Sikorskiego na osiedlu nastąpią spadki ciśnienia wody. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia.
data publikacji: 2020-03-23 13:43
 
WAŻNA INFORMACJA
INFORMACJA Dbając o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników ChZGKiM informujemy, że z dniem 16.03.2020 r. aż do odwołania zakład nie będzie obsługiwał mieszkańców. Wszelkie zgłoszenia awarii przyjmowane są telefonicznie: tel. 76 818 83 70 fax. 76 818 83 72 bądź drogą elektroniczną: sekretariat@chzgkim.pl BIURO PODAWCZE znajduje się przy KASACH KASA będzie nieczynna do odwołania Wszelkie płatności prosimy dokonywać na rachunki bankowe: 90 8644 0000 0000 0244 2000 0140 RACHUNEK BIEŻĄCY 56 8644 0000 0000 0244 2000 0170 OBM MEDIA 77 8644 0000 0000 0244 2000 0180 OBM CZYNSZ 98 8644 0000 0000 0244 2000 0190 WODA I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 22 8644 0000 0000 0244 2000 0200 FUNDUSZ REMONTOWY, ZALICZKA lub bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Chojnowie przy ul. Rynek 18.
data publikacji: 2020-03-16 10:20
 
WAŻNA INFORMACJA !!!
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 11.03.2020 r. Dyrektora ChZGKiM w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19: 1. Wstrzymuje się organizację wszelkich zebrań Wspólnot Mieszkaniowych zaplanowanych w terminie od 16.03.2020 r. 2. Zawiesza się wyjazdy służbowe oraz udział w wszelkiego typu szkoleniach, zebraniach itp. pracowników ChZGKiM. 3. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie wyjścia w teren pracowników. Zaleca się załatwianie spraw w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną. 4. Odwołuje się realizację zaplanowanych prac remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych. 5. Dopuszcza się jedynie wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii oraz w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców). 6. Kasy zakładu będą czynne w godzinach od 8.00 do 13.00. 7. Odczyty urządzeń pomiarowych dokonywane przez inkasentów u odbiorców wody, od dnia 12.03.2020 r. zostają wstrzymane do odwołania. Zaleca się wystawianie rachunków prognozowanych na podstawie wskazań podanych droga e-mailową lub telefonicznie przez odbiorców usług. Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy mieszkańców o rozwagę i załatwianie tylko spraw pilnych. Zgłoszenia oraz zapytania lokatorskie w miarę możliwości należy zgłaszać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@chzgkim.pl. Jednocześnie informujemy, że płatności można dokonywać w placówce Banku Spółdzielczego w Chojnowie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, wykaz numerów rachunków bankowych znajduje się na stronie: https://chzgkim.chojnow.eu/nowe_numery_rachunkow_bankowych-informacje
data publikacji: 2020-03-12 14:13
 
UWAGA AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 10.03.2020 r. w godzinach popołudniowych zostało uszkodzone przyłącze wodociągowe w ulicy Piotrowickiej w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych z Konradówki do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym tj. 11.03.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Złotoryjska, Piotrowicka, Bolesławiecka, Chmielna, Staszica, Spacerowa, Młynarska, Cicha. W pozostałej części miasta mogą nastąpić spadki ciśnienia wody. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.
data publikacji: 2020-03-11 10:03
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu z 07.03 na 08.03 (tj. z soboty na niedzielę) w godz. od 22:00 do 7:00 z powodu modernizacji hydroforni przy ulicy Sikorskiego na osiedlu nastąpi przerwa w dostawie wody. W pozostałej części miasta mogą nastąpić spadki ciśnienia wody. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.
data publikacji: 2020-03-06 11:45
 
<< nowsze | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie