Aktualności

MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość dokonywania płatności w kasach Zakładu, w formie bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych.
data publikacji: 2019-09-05 13:38
 
Zmiana taryfy za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
Szanowni Mieszkańcy. Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 maja 2018 r. decyzją nr WR.RET.070.58.2018.AR Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił zatwierdzoną taryfę ChZGKiM w Chojnowie, która ma obowiązywać przez 3 lata. Taryfa weszła w życie w dniu 01 czerwca 2018 r. Treść ogłoszonej decyzji na stronie internetowej http://chzgkim.chojnow.eu w zakładce ogłoszenia. W związku z powyższym ChZGKiM przypomina o obowiązujących stawkach za 1m3 dostarczania wody i odprowadzania ścieków: • Od 01.06. 2018 r. do 31.05.2019 r. cena za 1 m3 wody 4,75 zł brutto, cena za 1 m3 odprowadzania ścieków 5,35 zł brutto Razem 10,10 zł brutto • Od 01.06. 2019r. do 31.05.2020 r. cena za 1 m3 wody 4,64 zł brutto, cena za 1 m3 odprowadzania ścieków 5,29 zł brutto Razem 9,93 zł brutto • Od 01.06. 2020 r. do 31.05.2021 r. cena za 1 m3 wody 4,55 zł brutto, cena za 1 m3 odprowadzania ścieków 5,25 zł brutto Razem 9,80 zł brutto
data publikacji: 2019-07-31 13:21
 
APEL DO MIESZKAŃCÓW
W związku z panującą w całej Polsce suszą hydrologiczną, która według prognoz meteorologicznych ma trwać przez najbliższe dni oraz znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej apeluje do mieszkańców miasta Chojnowa o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. W związku z panującymi upałami wprowadza się całkowity zakaz używania wody pitnej do: podlewania ogródków i trawników, mycia samochodów, napełniania basenów. Informujemy, że będą prowadzone kontrole stwierdzające pobór wody poza urządzeniem pomiarowym (wodomierzem) oraz przestrzeganie zakazu używania wody do celów innych niż konsumpcyjne.
data publikacji: 2019-07-25 12:13
 
UWAGA AWARIA !
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 23.07.2019 r. (tj. wtorek) w związku z awarią na sieci wodociągowej w ul. Mikołaja Reja nastąpi przerwa w dostawie wody do czasu usunięcia awarii w ul.Szpitalnej, Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej, Długosza, Kwiatowej, Krótkiej, Różanej, Tulipanowej i Reja. ChZGKiM uprzejmie przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.
data publikacji: 2019-07-23 14:25
 
UWAGA BRAK MOŻLIWOŚCI PŁATNOSCI BEZGOTÓWKOWEJ !!!
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że z przyczyn niezależnych od Zakładu wszelkie płatności dokonywane w kasie ChZGKiM są możliwe tylko w formie gotówkowej. Za utrudnienia przepraszamy.
data publikacji: 2019-07-18 08:51
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie