Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW - ZASADY KONTROLI SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWYCH

Chojnów, dnia 25 stycznia 2023 r.


Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta Chojnowa, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w porozumieniu z Urzędem Miasta Chojnów przekazuje informacje o zasadach kontroli szczelności instalacji gazowych oraz o procedurach ich przeprowadzania na zlecenie Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w mieszkaniach Gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez ChZGKiM.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuję, że kontrole instalacji gazowych prowadzone będą przez okres od 30.01.2023 do 31.03.2023
i realizowane będą zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy
o świadczeniu usług przeglądów gazowych.
Kontrole szczelności instalacji urządzeń gazowych będą wykonywać osoby legitymujące się imiennym upoważnieniem wystawionym przez ChZGKiM oraz mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Kontrole będą wykonywane pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanych przyrządów pomiarowych (wykrywacz gazu), posiadających aktualne świadectwa wzorowania /legalizacji

Zakres usług kontrolnych obejmuje:
a. sprawdzenie, czy w lokalu są urządzenia gazowe zasilane z butli na gaz propan butan
b. instalację gazowa zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa , urządzenie redukcyjne przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenia gazowe wraz z przewodami spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych.

Podczas wizyty kontrolnej osoba wykonująca przegląd instalacji gazowej ma obowiązek:
1. przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych na poziomie piwnic oraz pionów
2. przeglądu dostępu do zaworów i kurków
3. kontroli szczelności połączeń gwintowych i kurków
4. sprawdzenia szczelności połączeń gazomierzem
5. sprawdzenia stanu wewnętrznej instalacji gazowej i podłączeń urządzeń gazowych w lokalach w tym prawidłowości ich działanie
6. sprawdzenie stanu elastycznych połączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganiami, normami i atestami

Lokator obecny podczas wizyty osoby wykonującej przegląd instalacji gazowej ma obowiązek zapoznać się z przedstawionym pokontrolnym protokołem i podpisać w przypadku braku uwag. Jeżeli pojawiają się wątpliwości bądź nie wykonane są ww. procedury powinien w protokole zaznaczyć swoje uwagi.


2023-01-26 12:10

INFORMACJ DLA MIESZKAŃCÓW - ZASADY KONTROLI INSTALACJI KOMINOWYCH

Chojnów, dnia 25 stycznia 2023 r.


Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszańców miasta Chojnowa, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w porozumieniu z Urzędem Miasta Chojnów przekazuje informacje o zasadach kontroli instalacji kominowych oraz o zasadach ich przeprowadzania przez kominiarza.
ChZGKiM informuję, że kontrole instalacji kominowych prowadzone są przez okres całego roku i realizowane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy o świadczeniu usług kominiarskich.
Zakres usług kontrolnych obejmuje:
a. kontrolę palenisk opalanych paliwem stałym
b. kontrolę palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
c. kontrolę przewodów wentylacyjnych
Podczas wizyty kontrolnej kominiarz na obowiązek:
1. Sprawdzić ilość i typ urządzeń o pieców grzewczych
2. Sprawdzić przy pomocy anemometru sprawność funkcjonowania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń, w których znajdują się piece węglowe, kotły gazowe oraz inne źródła ciepła oraz w pomieszczeniach łazienkowych
3. W miarę dostępu sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz dostęp do wyczystek w dolnej i szczytowej części przewodu kominowego
4. W przypadku stwierdzenia obecności sadzy w dolnej części komina oczyścić komin z zalegającej sadzy.
Lokator obecny podczas wizyty kominiarza ma obowiązek podpisać protokół z kontroli, a w przypadku braku wykonania którejś z czynności, powinien w protokole zaznaczyć swoje uwagi.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia bądź niepoprawnego użytkowania pieców i przewodów kominowych lub używania pieców niedopuszczonych przez administratora, kominiarz ma obowiązek zablokowania pieca bądź przewodu kominowego oraz obowiązek zgłoszenia tego faktu do administratora lokalu lub budynku.

2023-01-25 10:26

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informujemy, że w związku z przygotowywaniem rozliczeń rocznych Wspólnot Mieszkaniowych za okres I-XII 2022 oraz uzgadnianiem zamknięcia roku księgowego do końca marca 2023 r., w każdy piątek Dział Wspólnot Mieszkaniowych pracuje za zamkniętymi drzwiami bez obsługi klienta. Sprawy finansowe można uzgadniać w BOK, remontowe w Dziale Remontów, w innych pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Za utrudnienia przepraszamy.

2023-01-13 11:49

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że w dniu 07.01.2023 r. (tj. sobota) będzie nieczynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 .
Za utrudnienia przepraszamy.

2023-01-04 08:44

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2023

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym w ciepłej rodzinnej atmosferze. Niech będą czasem odpoczynku od codziennych obowiązków, pospiechu i trosk.
Nowy Rok 2023 niech spełni wszystkie zamierzone cele, obdaruje zdrowiem, będzie czasem szczególnej pomyślności i powodzenia.
życzą Dyrekcja i Pracownicy Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

2022-12-21 12:38

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie