Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 28.11.2023 r. (tj. wtorek) w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Kościuszki od godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Kościuszki od nr 21 do nr 33 do czasu usunięcia awarii. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót. Punkt poboru wody ChZGKiM ul. Drzymały 30.

2023-11-28 14:33

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że w dniu 17.11.2023 r. (tj. piątek) zakład będzie czynny od godziny 7.00 do godziny 9.30, kasa zakładu będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.

2023-11-16 06:26

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 17.10.2023 r. (tj. wtorek) w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej na Placu Dworcowym od godz. 10.00 nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Kolejowa i Pl. Dworcowy. Planowane wznowienie dostawy wody nastąpi najpóźniej do godziny 14.00. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót. Punkt poboru wody ChZGKiM ul. Drzymały 30.

2023-10-17 08:26

INFORMACJ DLA MIESZKAŃCÓW - ZASADY KONTROLI INSTALACJI KOMINOWYCH ORAZ ZASADY ICH PRZEPROWADZANIA PRZEZ KOMINIARZY

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta Chojnowa, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w porozumieniu z Urzędem Miasta Chojnów przekazuje informacje o zasadach kontroli instalacji kominowych oraz o zasadach ich przeprowadzania przez kominiarza.
ChZGKiM informuję, że kontrole instalacji kominowych prowadzone są przez okres całego roku i realizowane są zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartej umowy o świadczeniu usług kominiarskich.
Zakres usług kontrolnych obejmuje:
1. kontrolę palenisk opalanych paliwem stałym,
2. kontrolę palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
3. kontrolę przewodów wentylacyjnych.

Podczas wizyty kontrolnej kominiarz ma obowiązek:
1. Sprawdzić ilość i typ urządzeń pieców grzewczych,
2. Sprawdzić przy pomocy anemometru sprawność funkcjonowania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń w których znajdują się piece węglowe, kotły gazowe oraz inne źródła ciepła,
3. W miarę dostępu sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz dostęp do wyczystek w dolnej i szczytowej części przewodu kominowego,
4. W przypadku stwierdzenia obecności sadzy w dolnej części komina oczyścić komin z zalegającej sadzy.

Lokator obecny podczas wizyty kominiarza ma obowiązek podpisać protokół z kontroli, w przypadku braku wykonania jakiejkolwiek z czynności powinien w protokole zaznaczyć swoje uwagi.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia bądź niepoprawnego użytkowania pieców, przewodów kominowych lub używania pieców niedopuszczonych przez administratora, kominiarz ma obowiązek zablokowania pieca bądź przewodu kominowego oraz obowiązek zgłoszenia tego faktu do administratora lokalu lub budynku.

2023-10-13 11:53

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 11.10.2023 r. (tj. środa) w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej na Placu Dworcowym od godz. 10.30 nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Kościuszki, Kolejowa, Witosa i Pl. Dworcowy. Planowane wznowienie dostawy wody nastąpi najpóźniej do godziny 15.00.
ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót. Punkt poboru wody ChZGKiM ul. Drzymały 30.

2023-10-11 09:47

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie