Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z prośbą do mieszkańców Chojnowa o racjonalne używanie wody do celów socjalno-bytowych i nie używanie wody pitnej do podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów.

2022-07-19 08:41

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych oraz Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na w/w stanowiska dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.chojnow.net.pl/jednostkiorganizacyjne oraz chzgkim.chojnow.eu/ogłoszenia, w Urzędzie Pracy Filia w Chojnowie a także na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu przy ul. Drzymały 30. Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 05.07.2022 r., do 19.07.2022 r. listownie lub osobiście w sekretariacie Zakładu II piętro pok. nr 1 (decyduje data faktycznego wpływu do Zakładu do godz.15:00), pod adresem: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Drzymały 30 59-225 Chojnów Sekretariat Zakładu w zamkniętych kopertach z dopiskiem: “Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownika Oddziału Budynków Mieszkalnych” lub “Dotyczy naboru na stanowisko: Zastępcy kierownika Oddziału Wodociągów i Kanalizacji”. .

2022-07-05 08:42

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwraca się z prośbą do mieszkańców Chojnowa o racjonalne używanie wody do celów socjalno-bytowych i nie używanie wody pitnej do podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania basenów.

2022-07-04 14:26

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2022 Dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie z dnia 27 czerwca 2022 r. ze względu na utrzymujące się upały, skrócone zostają godziny pracy zakładu w okresie od 27.06.2022 r. do 01.07.2022 r.. W w/w dniach zakład będzie czynny od 7.00 do 13.00, natomiast kasa zakładu będzie czynna od 7.00 do 12.30 - zachęcamy Państwa do dokonywania płatności przelewem na nasze rachunki bankowe. Za utrudnienia przepraszamy.

2022-06-27 11:46

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, ZAMIENNYCH I SOCJALNYCH

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 93/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z 7 czerwca 2022 r. w sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych od 1 października 2022 r. zostanie zmieniona stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zamiennego i będzie wynosić 4,41 zł/m² oraz stawka podstawowa miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i będzie wynosić 1,35 zł/m². Czynniki wpływające na wysokość czynszu określono w załączniku nr 1 ww. zarządzenia, który dostępny jest w zakładce : „informacje”. Zawiadomienie o wysokości czynszu od 1 października 2022 r. zostaną przekazane każdemu najemcy indywidualnie.

2022-06-27 08:50

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie