Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O ZMIANIE TARYFY ZA DOSTAWĘ WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OD 03.12.2020 R.
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan uprzejmie informuje mieszkańców Chojnowa, że zgodnie z Decyzją WR.RZT.70.17.2020.JW z dnia 17.11.2020 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłasza zatwierdzoną taryfę, która ma obowiązywać przez okres 3 lat. Z dniem 03.12.2020 r. nastąpi zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Chojnów. Obowiązująca stawka od 03.12.2020 r. do 02.12.2021 r. za 1m 3 dostarczonej wody wynosi 4,99 zł brutto, cena za 1m 3 odprowadzania ścieków wynosi 5,72 zł brutto. Treść ogłoszonej decyzji jest dostępna na stronie internetowej https://chzgkim.chojnow.eu w zakładce ogłoszenia.
data publikacji: 2020-11-27 10:17
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 09.11.2020 r. (tj. poniedziałek) w związku z awarią na sieci wodociągowej w ulicy Chrobrego nastąpią spadki ciśnienia wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym do czasu usunięcia awarii. ChZGKiM przeprasza odbiorców za utrudnienia.
data publikacji: 2020-11-09 09:10
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 06.11.2020 r. tj. (piątek) w związku z awarią na sieci wodociągowej w ulicy Chrobrego nastąpią spadki ciśnienia wody do czasu usunięcia awarii. ChZGKiM przeprasza odbiorców za utrudnienia.
data publikacji: 2020-11-06 08:00
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Oddział Wod-Kan informuje, że w dniu 30.10.2020 r. tj. (piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody w ulicach: Różanej, Tulipanowej oraz w budynku nr 42 przy ul. Legnickiej w związku z wykonywaniem nowego przepięcia przyłącza wodociągowego do nowo wybudowanej sieci wodociągowej. ChZGKiM przeprasza za utrudnienia odbiorców, których dotknie przerwa w dostawie wody i prosi o zaopatrzenie się w wodę we własnym zakresie na czas prowadzonych robót.
data publikacji: 2020-10-30 09:20
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie mając na względzie troskę o bezpieczeństwo naszych Klientów i pracowników informuje, że obsługa interesantów będzie odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa: na terenie Biura Obsługi Klienta mogą jednocześnie przebywać max. 2 osoby, należy utrzymywać co najmniej 2-metrowe odległości między pozostałymi osobami, do Biura Obsługi Klienta wchodzimy w maseczkach lub innego rodzaju osłonach zakrywających usta i nos, przy wejściu obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie. Czekający w kolejce przed budynkiem zakładu powinni zachować bezpieczne odległości między sobą. Biuro Obsługi Klienta będzie obsługiwało interesantów w godzinach: od 7.00 do 15.00. Kasy zakładu będą czynne w godzinach: od 7.00 do 14.00. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych oddziałów ChZGKiM będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym: tel. 76-81-88-370 /371, fax. 76-81-88-372 lub e-mail: sekretariat@chzgkim.pl. Wszelką korespondencję należy wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do zakładu. Prosimy Państwa o przestrzeganie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w ChZGKiM. Dziękujemy za wyrozumiałość.
data publikacji: 2020-10-23 11:20
 
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie